Zmiany w programach nauczania sprawią, że dzieci z obecnych klas IV–VI ominie wiele tematów, które zarówno ich starsi, jak i młodsi koledzy będą omawiać w szkole.Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło przyjmowanie uwag do projektów podstaw programowych – to rozkład jazdy nauczania, który określa jakie tematy trzeba omawiać z uczniami na kolejnych etapach edukacji. Na razie resort pokazał podstawy dla przedszkola, podstawówki i szkoły branżowej. Liceum zaprezentuje pod koniec pierwszego kwartału.