Dotrzymujemy słowa. Podstawa programowa jest prawie gotowa, skończyliśmy konsultacje; projekt podpiszę 14 lutego - zadeklarowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas czwartkowej konferencji prasowej.

W weekend eksperci będą analizować uwagi zgłoszone do projektu podstawy programowej - zapowiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas czwartkowej konferencji prasowej. Jak zapewniła, uwagi merytoryczne zostaną uwzględnione.

"Każda uwaga do podstawy jest analizowana szczegółowo. Eksperci pracują nad ostatecznym projektem" - podkreśliła szefowa MEN.

Jej zdaniem podstawa programowa jest nowoczesna i będzie mobilizować nauczycieli do doskonalenia. Jak dodała, nauczyciele do czerwca będą przeszkoleni z nowej podstawy programowej. Zapewniła, że jej resort o to zadba.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji.

Wiceminister Maciej Kopeć zapewnił, że podręczniki powstaną na czas. Jak dodał, nadesłane merytoryczne uwagi do podstawy zostaną uwzględnione.

Projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego, która ma obowiązywać po wejściu w życie reformy zmieniającej strukturę szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych pod koniec stycznia.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści zawartych w podstawie. To ona jest bazą do pisania programów nauczania i podręczników.