Zmiana struktury szkół w Polsce, gimnazja zostaną zlikwidowane - takie zmiany w edukacji zakłada ustawa Prawo oświatowe uchwalona w środę przez Sejm.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 230 posłów, 199 było przeciw, pięciu wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm nie zgodził się na wnioskowane przez PO, Nowoczesną i PSL odrzucenie projektu ustawy. Odrzucone zostały też poprawki PO i PSL zakładające zachowanie obecnej struktury szkół.

Reklama

PO oceniła tuż przed głosowaniem, że uchwalenie ustawy oznaczać będzie "najczarniejszy dzień polskiej edukacji". PiS argumentował, że jest to "powrót do polskiej szkoły sprzed siedemnastu lat, do normalnej polskiej szkoły". "Czas się z tym pogodzić" - zwrócił się do opozycji poseł Aleksander Mrówczyński (PiS).

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe w miejsce obecnie istniejących szkół powstaną 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe (zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe). Gimnazja zostaną zlikwidowane.

Po uchwaleniu Prawa oświatowego, posłowie przystąpili do głosowania nad projektem przepisów wprowadzających tę ustawę.