W sobotę 29 września absolwenci studiów prawniczych pisali egzamin wstępny na wybraną przez siebie aplikację radcowską, adwokacką, notarialną lub komorniczą. Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że konkurencja miała być znacznie silniejsza niż w zeszłym roku – wstępne dane wskazywały, że zgłoszenie do tych egzaminów złożyło ponad 12 tys. osób.

Zadanie: rozwiązać test

Kandydaci na aplikantów rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierający po trzy propozycje odpowiedzi.

Egzaminy na aplikacje zostały jednocześnie przeprowadzone w 24 miastach w Polsce przez 64 komisje egzaminacyjne, ale z uwagi na duże zainteresowanie egzaminem zostały powołane dodatkowe komisje.

Aplikacja adwokacka – w przypadku egzaminów wstępnych na tę aplikację, pozytywny wynik otrzyma kandydat, który odpowie poprawnie na minimum 100 pytań. Egzamin został przeprowadzony przez 28 komisji ds. aplikacji adwokackiej.

W tym roku wzrosła liczba kandydatów, którzy postanowili spróbować swoich sił i zdawać na aplikację adwokacką: z danych resortu wynika, że swój udział w egzaminie zadeklarowało 4 300 osób (w roku ubiegłym do egzaminu tego zgłosiło się 4128 chętnych).

Aplikacja radcowska – jeśli kandydatowi uda się odpowiedzieć prawidłowo na minimum 100 pytań spośród 150 testowych, uzyska pozytywny wynik.

27 komisji ds. aplikacji radcowskiej przeprowadziło egzamin, w którym miało wziąć udział ok. 6 200 osób (w roku ubiegłym do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską zgłosiło się 6117 kandydatów).

Aplikacja notarialna – pozytywny wynik otrzyma zdający, który odpowie prawidłowo na 100 pytań testowych.

Do testu miało przystąpić około 850 osób (w roku ubiegłym było 1130 chętnych), egzamin został przeprowadzony przez 5 komisji ds. aplikacji notarialnej.

To jedyna aplikacja, na którą zmalała liczba kandydatów – można podejrzewać, że wiele osób postanowiło zdawać na inne aplikacje, widząc zawirowania wokół reformy notariatu.

Aplikacja komornicza – aby pozytywnie zaliczyć ten egzamin, należy uzyskać przynajmniej 90 prawidłowych odpowiedzi z testu.

W tym roku egzamin przeprowadziły 4 komisje, zaś do testu miało przystąpić około 660 osób (w zeszłym roku było 639 chętnych).

Aplikacja adwokacka:

2009 r.: przystąpiło - 3953 osób, zdało 3112 osób, co stanowi 78,7 %.
2010 r.: przystąpiło – 2958 osób, zdało 986 osób, co stanowi 33,3 %.
2011 r. przystąpiło – 4018 osób, zdało 2090 osób, co stanowi 52 %.

2009 r.: przystąpiło - 8588 osób, zdało 6574 osób, co stanowi 76,5 %.
2010 r.: przystąpiło – 5397 osób, zdało 1349 osób, co stanowi 25 %.
2011 r.: przystąpiło – 5787 osób, zdało 2628 osób, co stanowi 45,4 %.

Aplikacja notarialna:

2009 r.: przystąpiło -1408 osób, zdało 1071 osób, co stanowi 76,1 %.
2010 r.: przystąpiło – 1069 osób, zdało 227 osób, co stanowi 21,2 %.
2011 r.: przystąpiło – 1113 osób, zdało 171 osób, co stanowi 15,4 %.



Aplikacja komornicza:

2009 r.: przystąpiło - 234 osób, zdało 226 osób, co stanowi 96,6 %.
2010 r.: przystąpiło – 341 osób, zdało 268 osób, co stanowi 78,6 %.
2011 r.: przystąpiło – 626 osób, zdało 525 osób, co stanowi 85,3 %.

Lektury

Lista obowiązkowych aktów prawnych, na których oparte będą tegoroczne testy, jest nieco krótsza. Co prawda egzamin już za kilka dni, ale jest jeszcze trochę czasu na to, żeby uporządkować posiadaną wiedzę.

Obowiązkowe lektury:

Aplikacja adwokacka

Aplikacja radcowska

Aplikacja notarialna