29 września 2018 o godz. 11:00 kandydaci na aplikacje prawnicze przystąpią do testu wstępnego. Sukces na egzaminie pozwoli im na kontynuowanie ścieżki na wybranej przez siebie specjalizacji.

Ministerstwo sprawiedliwości podsumowało wszystkie zgłoszenia do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Jak informowaliśmy pod koniec sierpnia, zainteresowanych przystąpieniem do egzaminów było 7 220 kandydatów. Liczba ta nie różni się jednak znacząco od aktualnych danych – ostatecznie do testu ma prawo podejść 7192 absolwentów prawa.

Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 21 miastach w Polsce przez 60 komisji egzaminacyjnych (22 komisje ds. aplikacji adwokackiej, 25 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 7 komisji ds. przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą). Jaki informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w skład każdej z komisji egzaminacyjnej wchodzi 7 osób: przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości (sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego), osoby delegowane przez odpowiednie organy samorządów: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego oraz pracownik naukowy będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. Jeśli chodzi natomiast o aplikację adwokacką i radcowską, w składzie komisji zasiada również prokurator.

Jak wygląda egzamin wstępny na aplikację prawniczą? Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru (A, B, C) zawierające 150 pytań. Czas na rozwiązanie testu wynosi 150 minut. W przypadku aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, osoby z niepełnosprawnością mogą wnioskować o wydłużenie czasu egzaminu o 75 minut. Rozpocząć kurs na wybranej przez siebie aplikacji będzie mogła osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi na co najmniej 100 pytań.

Państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną zostaną przeprowadzone po raz trzynasty. Jeśli chodzi o egzamin konkursowy na aplikację komorniczą, będzie to jedenasta odsłona. W ubiegłym roku zdawalność egzaminów wstępnych uplasowała się na poziomie 54,1 proc.

LICZBY

Do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2018 r. dopuszczonych zostało 7192 osoby, w tym na:
• aplikację adwokacką – 2 583 osoby,
• aplikację radcowską – 3 805 osób,
• aplikację notarialną – 618 osób,
• aplikację komorniczą – 186 osób.