Ministerstwo Sprawiedliwości wyznaczyło termin kolejnych egzaminów na 28 września 2019 r.(sobotę). Tegoroczne wstępne wyniki od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wskazują, że zainteresowanie zawodami prawniczymi spada.
Na aplikację adwokacką zdawało 2490 osób, z czego pozytywny wynik uzyskały 1372 osoby, czyli 55,1 proc. (w 2017 r. zdawalność wyniosła 56,9 proc. – zdało 1603 z 2817 przystępujących do testu). Widać więc spadek zarówno liczby chętnych, jak i tych, którym udało się zdać.
Do egzaminu na aplikację radcowską przystąpiły 3674 osoby, z czego zdało 1911, co stanowi 52 proc. (w 2017 r. było to 54,6 proc. – zdało 2342 kandydatów z 4286). Tutaj również można zauważyć wyraźny spadek.
Zdawalność na obu aplikacjach i tak jest wyższa niż w poprzednich latach. W 2016 r. wynosiła ona 42 proc. dla aplikacji adwokackiej i ok. 40 proc. dla radcowskiej, a w 2015 r. odpowiednio 37,5 proc. i 34,4 proc.
Znacznie niższa była zdawalność na aplikację notarialną. Wyniosła tylko 32,7 proc.; pozytywny wynik miało 195 spośród 596 zdających. Rok wcześniej zdało 281 z 682 osób, co stanowi 41,2 proc. W roku 2016 zdawalność wynosiła 44 proc., a w 2015 – 39,5 proc. – widać więc, że tegoroczny wynik jest najniższy od lat.
Zdawalność na aplikację komorniczą wynosiła w tym roku 46,4 proc. (zdało 83 na 179 osób), a rok wcześniej – 45,3 proc. (przystąpiło 212 kandydatów, zdało 96). Mimo stałego wzrostu zdawalności (w 2016 r. wynosiła ona zaledwie 31 proc.), daleko jeszcze do wyniku z 2015 r. gdy zdało 64,4 proc.