W przyszłym tygodniu ma dojść do kolejnego spotkania na temat problemów w przewozach towarowych między Polską a Rosją.

Minister Adamczyk powiedział, że wczoraj zawieszono rozmowy, gdyż strona rosyjska chce nadal stosować przepisy krajowe, sprzeczne z polsko-rosyjskim porozumieniem. "To nie może być tak, że prawo krajowe - w tym przypadku ustalenia rosyjskie - stoi w sprzeczności z umową międzynarodową" - podkreślił minister. Według niego wszystko wskazuje na to, że strona rosyjska wycofa się z wewnętrznych regulacji, które uderzają w polskich transportowców.

Minister Andrzej Adamczyk powiedział też, że podczas dzisiejszej rozmowy komisarz Bulc wyraziła zrozumienie dla problemów polskiego sektora transportowego i przekonanie, że polskim negocjatorom uda się dojść do porozumienia ze stroną rosyjską.