statystyki

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2014 roku

autor: Marcin Rybicki10.02.2014, 08:00; Aktualizacja: 10.02.2014, 08:39

Za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jak obliczyć jego wysokość w 2014 roku?

Reklama


Reklama


Kiedy przysługuje ekwiwalent pieniężny

Ekwiwalent przysługuje na niewykorzystany urlop w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pracodawca nie ma obowiązku jego wypłaty w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Współczynnik urlopowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy posłużyć się specjalnym współczynnikiem - § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353).

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnym pięciotygodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

W 2014 roku występują: 52 niedziele, 52 wolne soboty, 9 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku i 2 święta przypadające w sobotę.

W przypadku pracownika pełnoetatowego współczynnik urlopowy w 2014 roku wyniesie 20,83. Ponieważ

365 dni - (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 soboty) / 12 = 250/12 = 20,83

Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik wynosi:

- dla 1/2 etatu (1/2 × 20,83) - 10,42
- dla 3/4 etatu (3/4 × 20,83) - 15,62
- dla 1/4 etatu (1/4 × 20,83) - 5,21
- dla 1/3 etatu (1/3 × 20,83) - 6,94

Podstawa ekwiwalentu

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Należy przy tym pamiętać, że składki wynagrodzenia określane w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, a uzyskane przez pracownika w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu trzech miesięcy. Należy zatem te składniki zsumować, a następnie otrzymaną kwotę podzielić przez trzy, dzięki czemu uzyskamy przeciętne wynagrodzenie w miesiącu.

Składniki wynagrodzenia, które wypłaca się pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc i które faktycznie zostały wypłacone w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (średnia z 12 miesięcy).

Do podstawy nie wlicza się m.in. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju, gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych.

Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:
- dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy, a następnie
- dzieląc otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie
- mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Przykład

Przy podstawie do ekwiwalentu wynoszącej 3658 zł i 4 niewykorzystanych dniach urlopu ekwiwalent dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze oblicza się następująco:

3658 zł / 20,83 = 175,61 zł
175,61 zł / 8 godzin = 21,95 zł
21,95 zł X (4 X 8)= 21,95 zł X 32 = 702,40 zł

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

 • Kasia(2014-07-14 08:29) Odpowiedz 144

  Witam chciałam zapytać ile pracodawca wypłaci mi na wypowiedzeniu za 12 dni urlopu przy pensji 1350 netto nie umiem tego obliczyc

 • KRYSIA(2016-04-06 10:57) Odpowiedz 40

  Witam. Jak policzyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 2015 r kiedy pracowałam na 1/2 etatu przy stawce 3800 zł i wykorzystałam 2 dni urlopu. więc zostało mi do wykorzystania 24 dni urlopu po 4 godziny dziennie. Proszę o pomoc. POZDRAWIAM

 • KS(2014-04-08 14:45) Odpowiedz 40

  Czy sa uwzgledniane premie w obliczaniu ekwiwalentu? W ciagu ostatnich 3 miesiecy pracy, do mojego wynagrodzenia zostaly dodane premie uznaniowe. Czy sa one brane pod uwage podczas obliczen?

 • kb(2014-06-10 19:13) Odpowiedz 31

  Witam a czy ktoś mi obliczy ekwiwalent za urlop z 2012 roku przepracowałem od kwietnia do grudnia pełen etat i na najniżej średniej krajowej zarobek czyli 1600 zł

 • Basia(2014-04-22 14:37) Odpowiedz 20

  Czy od wyliczonej kwoty ekwiwalentu jest pobierany podatek?

 • Anna(2014-05-04 11:58) Odpowiedz 10

  Witam, jeśli przez ostatni rok przebywałam na chorobowym, a później na zasiłku macierzyńskim i rodzicielskim, to jaka jest podstawa do obliczenia ekwiwalentu? Wynagrodzenie z etatu?

 • anna(2015-08-24 17:16) Odpowiedz 10

  ile powinno mi zaplacić za dzien uropu

 • osob(2015-08-04 21:39) Odpowiedz 00

  Jestem związany z pracodawcą umową na czas nieokreślony, już od kilku lat. Czy z dniem 1. stycznia nowego roku nabywam prawo do pełnych 21dni urlopu ? Czy jeśli rozwiążę umowę z pracodawcą w styczniu, będzie on musiał wypłacić ekwiwalent za cały należny mi w tym roku urlop ?

 • jordan(2014-03-01 00:23) Odpowiedz 00

  a w obliczeniach liczba 32 czym jest?

 • A-1(2014-04-03 09:27) Odpowiedz 00

  4x8 czyli 4 dni urlopu po 8h (pełnoetatowiec)= 32h urlopu

 • marek(2014-12-10 18:53) Odpowiedz 00

  jest tu ktoś??

 • marek(2014-12-10 17:39) Odpowiedz 00

  witam,rozwiązałem umowe o pracy z firmą w której przepracowałem 4.5 roku, cały etat i 2.700 zł netto podstawy, w świadectwie pracy wpisanop że wykorzystałem 9 dni urlopu na którm nie byłem przez cały okres pracy(4.5roku) dzis dostałem przelew jako wynagrodzenie za listopad, nie jako ekwiwalent, 2.700 zł, czy to nie za mało,??pracowałem po 15 godz dziennie,niedziele i święta!!

 • Krzysiek(2014-07-12 19:44) Odpowiedz 00

  jak będzie kwota wypłaty zasiłku chorobowego przy minimalnym wynagrodzeniu 1680,00

 • nunus(2014-06-09 05:26) Odpowiedz 00

  a jak wyliczyc urlop niepełnosprawnego któey pracuje po 7godzin

 • Monika(2014-04-06 21:33) Odpowiedz 00

  Panie Marcinie,
  dlaczego od liczby dni kalendarzowych dość, że odejmujemy 52 soboty w roku to jeszcze 2 święta w sobotę. Takie dublowanie skąd wynika?

  365 dni - (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 soboty) / 12 = 250/12 = 20,83

 • Hayd(2014-03-12 14:44) Odpowiedz 00

  4x8=32

 • Artur(2014-04-10 11:17) Odpowiedz 00

  Do Monika: doliczenie 2 dni za święta w sobotę - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pracodawcy muszą wyznaczać dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Podobnie należy postępować, gdy święto przypadnie w innym dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

  Do KS: premie uznaniowe, które są wypłacane przez pracodawcę wtedy, kiedy uzna to za zasadne nie są świadczeniem roszczeniowym zgodnie z wyrok SN z 20 lipca 2000 r. - sygn. akt I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77. Jeżeli nie są wpisane do umowy o pracę jako składniki stałe i nie są powtarzalne co miesiąc (mozna wystąpić do Sądu Pracy jeżeli była wypłacana w takiej samej wartości co miesiąc, jako uznanie premii za składnik stały), nie stanowią składnika stałego uznawanego jako doliczenie do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 • gosc123(2015-05-28 10:09) Odpowiedz 00

  Witam
  Jestem zatrudniony od01.03.2014r. Na czas nieokreslony.Mam najnizsza krajowa.Szefowa twierdzi ze wykorzystalem caly urlop ale bedac w domu powinnienem dostac jakies pieniadze??

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama