Wynoszą one zwykle 2280 zł rocznie, przy czym dla każdej grupy wydatków limit liczy się osobno. Niewidomy może np. w tym samym roku odliczyć 2 tys. zł na opłacenie przewodnika i 2 tys. zł na utrzymanie psa asystującego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy urząd może zakwestionować ulgę?

Co może zrobić podatnik, który poniósł wydatki na rehabilitację, a urząd skarbowy kwestionuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej?

Czy można złożyć skargę na decyzję organu?

Gdzie podatnik może szukać pomocy? Czy może odwołać się od decyzji naczelnika urzędu skarbowego do sądu administracyjnego?

Jak złożyć skargę do sądu?