statystyki

Rząd Szydło wprowadza 5-letni zakaz sprzedaży państwowej ziemi

23.02.2016, 16:03; Aktualizacja: 23.02.2016, 18:26
działka

Rząd przyjął projekt ustawy, który wprowadza 5 letni zakaz sprzedaży państwowej ziemiźródło: ShutterStock

Rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada 5-letni zakaz sprzedaży państwowej ziemi. Według proponowanych przepisów zasadniczo nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być tylko rolnicy indywidualni.

Reklama


Reklama


Projekt przygotowany przez ministra rolnictwa ma na celu wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem przez podmioty krajowe i zagraniczne (osoby fizyczne i prawne) oraz zatrzymanie niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej.

Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest fakt, że 1 maja 2016 r. przestaje obowiązywać 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców i istnieje prawdopodobieństwo, że zainteresowanie jej nabyciem przez osoby z krajów Unii Europejskiej znacząco wzrośnie. Może to dotyczyć zwłaszcza obywateli państw unijnych, w których ceny ziemi rolnej są znacznie wyższe niż w Polsce.

W opinii autorów projektu, obecnie obowiązujące przepisy regulujące obrót ziemią nie chronią wystarczająco skutecznie ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem.

Projekt zakłada, że państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), a podstawowym sposobem jej zagospodarowania będą wieloletnie dzierżawy, pozwalające na kontrolę nad sposobem ich zagospodarowania.

Zgodnie z nowymi regulacjami, sprzedaż państwowych nieruchomości (lub ich części) będzie wstrzymana przez 5 lat od dnia wejścia w życie przepisów tej ustawy. Zakaz ten nie będzie dotyczył m.in.: nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne (np. parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, itp.), ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; gruntów położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych; domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży, ogródków przydomowych; działek rolnych o powierzchni do 1 ha.

Zasadniczo grunty rolne będą mogli kupić tylko rolnicy indywidualni. Wyjątki mają dotyczyć nabywania ziemi przez osoby bliskie sprzedającemu, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. W innym przypadku na sprzedaż potrzebna będzie zgoda prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Przyjęte zasady obrotu nieruchomościami nie będą dotyczyć nabywania ziemi w wyniku dziedziczenia, orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego.

Kupiona przez rolnika państwowa nieruchomość rolna nie będzie mogła być zbyta lub wydzierżawiona przez 10 lat. W przypadkach losowych zgodę na sprzedaż ziemi przed upływem tego terminu będzie mógł wydać sąd. Ponadto gospodarstwo musi być prowadzone osobiście przez rolnika.

Doprecyzowano definicję rolnika indywidualnego, określając, że warunek osobistej pracy w gospodarstwie będzie spełniony m.in. wtedy, gdy osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, chyba że prowadzone przez nią gospodarstwo nie przekracza 20 ha użytków rolnych.

Rozszerzona zostanie prowadzona przez ANR kontrola obrotu nieruchomościami rolnymi. Agencja w ramach pierwokupu będzie mogła kontrolować nabycie każdej nieruchomości rolnej, a nie, jak obecnie, tylko powyżej 5 ha.

Ponadto projekt przewiduje, że rolnik będzie mógł nabyć od ANR ziemię, jeżeli w wyniku tej transakcji łączna powierzchnia użytków rolnych stanowiących własność nabywcy nie przekroczy 300 ha (limit ten dotyczy również gruntów nabytych kiedykolwiek z zasobu własności rolnej skarbu państwa); z przetargów ograniczonych wyłączone będą osoby, które kiedykolwiek nabyły z zasobu, nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych; w przetargu nie mogą brać udziału osoby mające zobowiązania finansowe wobec Agencji, Skarbu Państwa ZUS, KRUS i jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie Skarb Państwa posiada ok. 1,5 mln ha nieruchomości rolnych.

Nowe regulacje powinny obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r.

W ramach konsultacji publicznych, które odbyły się w styczniu br., zgłoszono 75 uwag. Uwagi do projektu zgłosiło 8 organizacji na ponad 40., do których rozesłano projekt. Uwzględniono jedynie propozycje dotyczące wprowadzenia przepisów przejściowych.

Według resortu rolnictwa, kluczowe uwagi dotyczyły "braku proporcjonalności we wprowadzonych ograniczeniach obrotu nieruchomościami rolnymi, co może skutkować zarzutem braku zgodności projektowanych przepisów z Konstytucją RP".

Wątpliwości organizacji rolniczych wzbudziła też kwestia obrotu nieruchomościami rolnymi pomiędzy osobami prywatnymi - w praktyce, ich zdaniem, zapisy projektu będą prowadziły do dalekiego ograniczenia praw właścicieli nieruchomości rolnych. Według nich zamierzony cel (ograniczenie spekulacyjnego obrotu ziemią rolną) może być osiągnięty bez tak dalekiego ograniczenia praw jej właścicieli.

Uwagi odnosiły się również do przyznania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) prawa do pierwokupu lub nabycia w odniesieniu do wszystkich nieruchomości rolnych (dotychczas było to od 5 ha). Podnoszono także, że wprowadzenie obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 10 lat oraz zakaz rozporządzania i oddania nieruchomości jest nadmiernym ograniczeniem prawa własności. Wskazywano przy tym, że zasady swobodnego przepływu osób i kapitału są fundamentalną zasadą UE - informuje ministerstwo rolnictwa w "Raporcie z konsultacji" przesłanym do Rządowego Centrum Legislacji.

Resort rolnictwa, odnosząc się do tych zarzutów, oświadczył, że "proponowane rozwiązania są adekwatne do aktualnej sytuacji w obrocie gruntami". Według ministerstwa wprowadzone ograniczenia w zakresie prawa własności są "zgodne z Konstytucją RP; konstytucyjna ochrona własności nie ma bowiem charakteru absolutnego, co potwierdza liczne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego".

"Aby ograniczenie własności mogło być uznane za zgodne z Konstytucją RP, muszą być spełnione przesłanki wynikające z art. 64 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 tj. własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy, musi to być konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej albo wolności i praw innych osób, ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw, a także muszą mieć charakter proporcjonalny. Projekt spełnia wszystkie wymienione powyżej przesłanki, a dodatkowo realizuje zasadę wynikającą z art. 23 Konstytucji RP, zgodnie z którą podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne" - wyjaśnili autorzy projektu.

Największa organizacja rolnicza - Krajowa Rada Izb Rolniczych rządowy projekt oceniła pozytywnie, choć postulowała wniesienie poprawek. Izby uważają m.in., że wielkość działek przeznaczonych do sprzedaży powinna być dostosowana do specyfiki struktury powierzchniowej danego województwa.

"Proponowana powierzchnia poniżej 1 ha, której mają nie obejmować zasady tej ustawy, wydaje się wystarczająca dla województw Polski południowo–wschodniej, natomiast w województwach o średniej powierzchni gospodarstwa powyżej średniej krajowej, wskazanym byłoby przyjęcie wyższego progu dopuszczalnej sprzedaży gruntów zasobu np.: 3,4 lub 5 ha" - napisała KRIR w swojej opinii.

Reklama


Źródło:PAP

Polecane

Reklama

 • Odpowiedź Spiechowiczowi(2016-02-23 19:26) Odpowiedz 71

  To nieprawda co Pan napisał, to nowa ustawa PIS-owska, proszę czytać na te tematy ze zrozumieniem :)

 • tom(2016-02-23 21:39) Odpowiedz 50

  Zarówno ustawa PO i PSL, jak i nowa ustawa PiS są tragicznymi przykładami pogwałcenia podstawowych wolności obywatelskich w zakresie rozporządzania indywidualną własnością. Szczególnie razi wrzucanie do jednego wora ziemi należącej do zasobu Skarbu Państwa oraz obrotu nieruchomościami "rolnymi" przez osoby fizyczne i prawne. W sporej większości województw miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują niewielkie tereny, co powoduje, że większość terytoriów traktowana jest jako nieruchomości rolne, choć w rzeczywistości nimi nie są.

 • Spiechowicz(2016-02-23 19:05) Odpowiedz 48

  przecież to Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe uchwaliły tą ustawę. To oni uchwalili ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433). Ta ustawa miała wejść w życie 1 stycznia 2016 r, a PiS tylko wstrzymał jej wejście w życie...

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • Tomasz(2016-02-23 22:24) Odpowiedz 34

  Bubel legislacyjny, mam nadzieję, że Unia coś z tym zrobi.

 • r-nnnnk(2016-02-29 16:06) Odpowiedz 20

  Czy dyrekcja Lasów Państwowych też do wymiany?

 • bolo(2016-02-23 21:37) Odpowiedz 22

  I brawo! Teraz czas zabrać się za Kruzowców, którzy nie wiedzą nawet gdzie mają pole a płacą lichy ZUS!

 • rolnik(2016-03-01 19:57) Odpowiedz 20

  Niemiecki oszust. Agencja Rolna chce mi sprzedać ziemię

 • kk(2016-02-29 15:44) Odpowiedz 10

  PiS wprowadził podatek bankowy ze stawką 0,44 proc. rocznie i mniej wiecej takim haraczem beda traktowani wszyscy.I gdy juz zabraknie na finansowanie pisowskiego populizmu(co jest pewne na 100%) to dostaniemy wszyscy podatek katastralny w tej wysokosci Szydło stwierdzi ,że w wiekszości państw UE tak jest. Np. wiesniaki co tak chetnie poparły kaczyzm zapłaca ok 160 zł od hektara a przecietny dom czy mieszkanie to kwota ok 1000 zł/rok. Wszystkich gospodarstw domowych w Polsce jest ponad 13,5 mln to daje 13,5 MILIARDA a z prawie 20 mln hektarów to jakies 3 miliardy(może byc dużo wiecej bo zależy jaka wartośc gruntu) W sumie jakieś 17 MILIARDY. I co ? Jak myslicie ? ... Każdy populista nie przepusci takiej okazji. ..

 • Polska(2016-03-01 20:04) Odpowiedz 12

  Polska jest wreszcie suwerenna, a zdrajcy Polski szukają pomocy u zdrajców

 • caritas (2016-03-01 20:06) Odpowiedz 01

  Co ty pleciesz. Wolnym obywatelem jesteś, gdy opieka zaspokaja twoje potrzeby

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Rankingi i raporty

Prawo na co dzień

Galerie

Reklama