Rząd przyjął informację na temat realizacji polityki energetycznej do 2030 roku. Dokument zakłada, że dominującym paliwem energetycznym pozostanie węgiel. Coraz większa będzie jednak rola gazu, w tym także łupkowego.

W trakcie spotkania ministrów z premierem przyjęto również informację na temat realizacji zaleceń Rady UE w ramach Semestru Europejskiego 2013. Rekomendacje dla poszczególnych państw członkowskich są podstawowym instrumentem mechanizmu wzmocnionej koordynacji polityk gospodarczych w UE.

Rada Ministrów podjęła również uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego", przedłożoną przez ministra rolnictwa.

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu rząd miał zająć się unijnym budżetem na lata 2014 - 2020. Minister Elżbieta Bieńkowska na antenie radiowej Jedynki powiedziała, że projekt choć jest gotowy, będzie przyjęty i przedstawiony 7 stycznia 2014 roku.