statystyki

4 prawa pracownika przechodzącego na emeryturę

autor: Agnieszka Brzostek20.01.2016, 07:00
Kodeks pracy gwarantuje trwałość zatrudnienia osobom, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Kodeks pracy gwarantuje trwałość zatrudnienia osobom, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.źródło: ShutterStock

Osoba przechodząca na emeryturę otrzyma od pracodawcy odprawę pieniężną w wysokości przynajmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przysługuje jej także ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Reklama


Reklama


Zarówno osoby przechodzące na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, jak i te korzystające z wcześniejszych świadczeń mają zagwarantowane szereg uprawnień.

1. Zakaz zwalniania tuż przed emeryturą

Przede wszystkim Kodeks pracy gwarantuje trwałość zatrudnienia osobom, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, o ile z osiągnięciem tego wieku okres zatrudnienia będzie umożliwiał im uzyskanie prawa do emerytury.

Pracodawca nie może więc zwolnić pracownika, któremu do uzyskania wieku emerytalnego pozostało nie więcej niż cztery lata - chyba, że zaszły szczególne okoliczności, na przykład firma uległa likwidacji. Szczegółowo o tym, kiedy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym, przeczytasz tutaj>>

Uprawnienie to przysługuje jednak wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale bez znaczenia jest wymiar etatu - może to więc być nawet 1/4.

2. Urlop wypoczynkowy i ekwiwalent dla emeryta

Osoba przechodząca na emeryturę zachowuje także prawo do urlopu wypoczynkowego - pracodawca wylicza go tak samo, jak pracownikowi odchodzącemu z firmy.

Jeżeli więc pracownik zamierza skorzystać ze świadczenia w trakcie roku kalendarzowego i wtedy dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, przyszły emeryt ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w danym roku u pracodawcy. Czy pracownik może zrzec się urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu>>

Natomiast w przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu do czasu rozwiązania stosunku pracy, pracodawca musi albo udzielić mu pozostałych dni wolnych, albo wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany wypoczynek. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2016>>

3. Odprawa emerytalna

Ponadto przechodzący na emeryturę pracownik otrzyma od pracodawcy odprawę emerytalną, czyli jednorazowe, powszechne świadczenie pieniężne. Ten przywilej przysługuje niezależnie od innych odpraw i bez względu na długość okresu zatrudnienia u danego pracodawcy czy rodzaj umowy o pracę.

Wysokość odprawy emerytalno-rentowej odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Jak dokładnie wylicza się wysokość odprawy emerytalnej, przeczytasz tutaj>> Niektóre grupy zawodowe - jak nauczyciele, urzędnicy państwowi czy pracownicy samorządowi - mogą otrzymać odprawy na jeszcze korzystniejszych warunkach.

Jeżeli pracownik spełni wszystkie wymagane warunki to pracodawca musi wypłacić mu odprawę emerytalno-rentową. W przeciwnym wypadku naraża się na karę grzywny. Pracodawca łamie prawa pracownika. Kiedy grozi mu tylko grzywna, a kiedy więzienie?>>

4. Pomoc od pracodawcy

Pracownik-emeryt ma wreszcie praw domagać się pomocy od pracodawcy. Chodzi przed wszystkim o wydanie odpowiednich dokumentów - zgodnie z ustawą emerytalną pracodawca powinien:

 • współdziałać z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia,
 • wydawać pracownikowi lub ZUS zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa oraz wysokości świadczenia,
 • przygotować wniosek o emeryturę, ale tylko w stosunku do osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. i przedłożyć go za zgodą pracownika w ZUS na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia na emeryturę,
 • poinformować bezzwłocznie, po śmierci pracownika, pozostałą po nim rodzinę o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowania wniosku o rentę i przedłożenia go ZUS (komu i jakie świadczenia przysługują po śmierci pracownika, dowiesz się tutaj>>).

Pracodawca nie ma już obowiązku wypełniania druku ZUS Rp-7 ("Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu"), jednak ZUS może od niego również zażądać jako od płatnika składek, aby wystawił zaświadczenia o wysokości przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za okresy, za które przychód ten przysługuje, a także o wysokości wypłaconych wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków oraz innych należności uwzględnianych w podstawie emerytury lub renty. Ponadto, jeśli dana osoba pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w górnictwie lub na kolei - pracodawca powinien wydać dokumenty potwierdzające także te okresy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118)

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

 • Inspektor Pracy(2016-01-20 09:14) Odpowiedz 142

  ...............Ja reprezentuje robotników którzy często są zatrudnieni od 15 r życia (umowy o prace dla małoletnich -nie mieli wakacji ani ferii -Ich całe wolne to urlop pracowniczy ) i reprezentuje wielu takich co mają równocześnie dodatkowo oprócz długiego stażu pracy nadpracowane 1000 (dni - nie godzin -czyli nawet 5 lat pracowniczych ) w czasie ponad ustawowym bez dni zamiennie wolnych - na wszystkich zmianach -7dni w tygodniu np. energetycy -gdyż tak się pracowało za komuny i postkomuny po 31 dni w miesiącu . Do tego dodajmy, że do 1998r (do chwili wstecznej zmiany Ustawy o Emeryturach Pomostowych) często także mieli więcej niż 15 lat pracy w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych (nie dostali jednak prawa do emerytury pomostowej -cofnięto już to na co zapracowali--jeżeli na dzień wyznaczony w nowej ustawie nie posiadali 25 lat pracy* . Również wg art 12 tej Ustawy nie zaliczono czasu ponadustawowej pracy do pracy w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych choć s chorobowe związane z tymi warunkami się przez ten przepis odlicza........... Pamiętacie. Panstwo że były już premier ogłosił, :” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących " a co zrobił z robotnikami zmuszając do 52 lat pracy nie licząc tych nadgodzin i pracy w szkodliwych.. .......... Kim jest ta Premier Kopacz która popierając to wszystko , tak wielu ludzi skazała na egzystencje lub nie dożycie emerytury gdyż każdego Kogo lekarz nie dopuści na zajmowanym stanowisku (np ze starości , zdrowia ) do dalszej pracy można zwolnić bez wypowiedzenia z pracy (wyrok SN z 16 grudnia 1999r. sygn .akt I PKN 469/99 )-- bez renty gdyż ciężko ją uzyskać ani emerytury. .. Kim Ona jest: -Lekarzem POlskiego obozu pracy w stylu Oświęcim? -wówczas i obecnie tacy spracowani muszą udawać, że zdrowie mają OK gdyż inaczej strach. Codziennie spotykam ludzi którzy takich jak Oni przeklinają z nienawiścią! ........................... Tylko w ubiegłym roku jak Państwo wiecie bezrobocie wg oficjalnych badań zmalało ale o 8% wzrosło wsród 60 latków.

 • Polacy(2016-01-20 09:16) Odpowiedz 103

  ......Ja reprezentuje robotników którzy często są zatrudnieni od 15 r życia (umowy o prace dla małoletnich -nie mieli wakacji ani ferii -Ich całe wolne to urlop pracowniczy ) i reprezentuje wielu takich co mają równocześnie dodatkowo oprócz długiego stażu pracy nadpracowane 1000 (dni - nie godzin -czyli nawet 5 lat pracowniczych ) w czasie ponad ustawowym bez dni zamiennie wolnych - na wszystkich zmianach -7dni w tygodniu np. energetycy -gdyż tak się pracowało za komuny i postkomuny po 31 dni w miesiącu . Do tego dodajmy, że do 1998r (do chwili wstecznej zmiany Ustawy o Emeryturach Pomostowych) często także mieli więcej niż 15 lat pracy w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych (nie dostali jednak prawa do emerytury pomostowej -cofnięto już to na co zapracowali--jeżeli na dzień wyznaczony w nowej ustawie nie posiadali 25 lat pracy* . Również wg art 12 tej Ustawy nie zaliczono czasu ponadustawowej pracy do pracy w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych choć s chorobowe związane z tymi warunkami się przez ten przepis odlicza........... Pamiętacie. Panstwo że były już premier ogłosił, :” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących " a co zrobił z robotnikami zmuszając do 52 lat pracy nie licząc tych nadgodzin i pracy w szkodliwych.. .......... Kim jest ta Premier Kopacz która popierając to wszystko , tak wielu ludzi skazała na egzystencje lub nie dożycie emerytury gdyż każdego Kogo lekarz nie dopuści na zajmowanym stanowisku (np ze starości , zdrowia ) do dalszej pracy można zwolnić bez wypowiedzenia z pracy (wyrok SN z 16 grudnia 1999r. sygn .akt I PKN 469/99 )-- bez renty gdyż ciężko ją uzyskać ani emerytury. .. Kim Ona jest: -Lekarzem POlskiego obozu pracy w stylu Oświęcim? -wówczas i obecnie tacy spracowani muszą udawać, że zdrowie mają OK gdyż inaczej strach. Codziennie spotykam ludzi którzy takich jak Oni przeklinają z nienawiścią! ........................... Tylko w ubiegłym roku jak Państwo wiecie bezrobocie wg oficjalnych badań zmalało ale o 8% wzrosło wsród 60 latków.

  Pokaż odpowiedzi (4)
 • Inspektor Pracy(2016-01-20 09:15) Odpowiedz 72

  ......Ja reprezentuje robotników którzy często są zatrudnieni od 15 r życia (umowy o prace dla małoletnich -nie mieli wakacji ani ferii -Ich całe wolne to urlop pracowniczy ) i reprezentuje wielu takich co mają równocześnie dodatkowo oprócz długiego stażu pracy nadpracowane 1000 (dni - nie godzin -czyli nawet 5 lat pracowniczych ) w czasie ponad ustawowym bez dni zamiennie wolnych - na wszystkich zmianach -7dni w tygodniu np. energetycy -gdyż tak się pracowało za komuny i postkomuny po 31 dni w miesiącu . Do tego dodajmy, że do 1998r (do chwili wstecznej zmiany Ustawy o Emeryturach Pomostowych) często także mieli więcej niż 15 lat pracy w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych (nie dostali jednak prawa do emerytury pomostowej -cofnięto już to na co zapracowali--jeżeli na dzień wyznaczony w nowej ustawie nie posiadali 25 lat pracy* . Również wg art 12 tej Ustawy nie zaliczono czasu ponadustawowej pracy do pracy w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych choć s chorobowe związane z tymi warunkami się przez ten przepis odlicza........... Pamiętacie. Panstwo że były już premier ogłosił, :” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących " a co zrobił z robotnikami zmuszając do 52 lat pracy nie licząc tych nadgodzin i pracy w szkodliwych.. .......... Kim jest ta Premier Kopacz która popierając to wszystko , tak wielu ludzi skazała na egzystencje lub nie dożycie emerytury gdyż każdego Kogo lekarz nie dopuści na zajmowanym stanowisku (np ze starości , zdrowia ) do dalszej pracy można zwolnić bez wypowiedzenia z pracy (wyrok SN z 16 grudnia 1999r. sygn .akt I PKN 469/99 )-- bez renty gdyż ciężko ją uzyskać ani emerytury. .. Kim Ona jest: -Lekarzem POlskiego obozu pracy w stylu Oświęcim? -wówczas i obecnie tacy spracowani muszą udawać, że zdrowie mają OK gdyż inaczej strach. Codziennie spotykam ludzi którzy takich jak Oni przeklinają z nienawiścią! ........................... Tylko w ubiegłym roku jak Państwo wiecie bezrobocie wg oficjalnych badań zmalało ale o 8% wzrosło wsród 60 latków.

 • Chudy byk(2016-01-20 10:01) Odpowiedz 62

  Pracodawcy świetnie omijają przepis o niezwalnianiu pracownika przed 4 letnim okresem ochronnym. Wzywają pracownika odpowiednio wcześniej,proponując zmianę umowy na czas określony lub zwolnienie z powodu (fikcyjnej) likwidacji stanowiska. Zyskują na tym 6-miesięczną odprawę emerytalną,której już zainteresowany nigdy nie otrzyma,oraz możliwość zwolnienia bez powodu z 2 tygodniowym wypowiedzeniem. Mój krwiopijca już dawno to stosuje,ze szkodą dla pracowników.

 • dddd(2016-01-24 15:35) Odpowiedz 10

  e, parobki mają jeszcze jakieś prawa w tym chorym kraju

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama