● Pracownik zatrudniony w szczególnych warunkach za dwa lata nabędzie prawo do emerytury specjalnej. Dotąd była ona wypłacana do 65. roku życia. Czy wydłuży się czas jej pobierania?

● Pracownica urodzona w grudniu 1953 r. po wejściu w życie reformy emerytalnej będzie musiała pracować aż do ukończenia 60 lat i 4 miesięcy. Na podstawie obecnych przepisów nie ma prawa do emerytury mieszanej. Czy po zmianach nabędzie do niej prawo?

● Grający na giełdzie zarobił tyle, że nie musi już pracować. Nie opłaca też składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Czy jeśli przez długi okres będzie je dobrowolnie uiszczał, to otrzyma minimalną emeryturę z ZUS?

● Pracownica urodzona w 1980 roku rozpoczęła pracę w 2000 roku w szczególnych warunkach. Ponieważ nastąpiło to po 31 grudnia 1998 r., nie będzie mogła przejść na emeryturę pomostową. Czy mimo to będzie mogła wcześniej zakończyć aktywność zawodową?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie zmiany przygotował rząd dla przyszłych emerytów od 1 stycznia 2013 roku

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.