Program bezpłatnych leków dla seniorów, dekomercjalizacja szpitali, zwiększenie dostępności leków, powszechny dostęp do POZ, kształcenie nowych kadr - na te działania wskazał w czwartek minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, podsumowując rok pracy w resorcie.

"Ostatni rok w Ministerstwie Zdrowia to rok dialogu" – ocenił minister. Wskazał, że powstało wiele zespołów do wypracowania szczegółowych rozwiązań, mających charakter doradczy, z udziałem wszystkich interesariuszy – m.in. pacjentów i pracowników.

Ważnym osiągnieciem jest - według ministra - przyjęcie ustawy antytytoniowej. Przypominał, że lokuje ona inne wyroby tytoniowe, m.in. e-papierosy, tam, gdzie tradycyjne, ograniczając np. ich reklamę i sprzedaż. Minister przypominał, że w czwartek przypada Międzynarodowy Dzień Rzucania Palenia i zachęcał do propagowania idei zrywania z nałogiem i niesięgania po wyroby tytoniowe.

Radziwiłł wśród prowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy prac wyliczał m.in. porządkowanie wyceny świadczeń gwarantowanych – np. wprowadzanie nowych taryf i zmiany istniejących oraz tworzenie opieki koordynowanej.

Minister mówił też o opracowaniu map potrzeb zdrowotnych; stworzeniu nowego systemu dla służby krwi i przywróceniu stażu podyplomowego (Senat głosował nad tą ustawą w czwartek).