Decyzja GIF ma rygor natychmiastowej wykonalności. Plastry Lisvy to hormonalny środek antykoncepcyjny w postaci plastrów, które stopniowo przez siedem dni uwalniają do organizmu kobiety substancje czynne: gestodenum i etynyloestradiol.

Jak wynika z informacji podanej przez inspekcję problem dotyczy serii leku: V49315BF (data ważności 30.09.2017 r.), V49315BH (data ważności 30.09.2017 r.), V5A309AP (data ważności 31.10.2018 r.), V5A309BB (data ważności 31.10.2018 r.), V61301AA (data ważności 31.01.2019 r.), V61301AB (data ważności 31.01.2019 r.), V61301BE (data ważności 31.01.2019 r.).