Jednym z priorytetów ministra zdrowia jest opracowanie kompleksowej strategii dla pielęgniarstwa - powiedział w czwartek minister Konstanty Radziwiłł. Wskazał, że strategia ta musi uwzględniać zarówno potrzeby pielęgniarek, jak i uwarunkowania ekonomiczne i prawne.

W czwartek Radziwiłł wziął udział w odbywającym się w Warszawie XIII Kongresie Pielęgniarek Polskich.

Minister powiedział, że obecnie pielęgniarstwo "stoi przed wieloma dylematami i wyzwaniami". "Wyzwania i dylematy pielęgniarstwa to nie tylko wyzwania ekonomiczne, ale również dydaktyczne, naukowe, a także wyzwania dnia codziennego, o których często się zapomina i nie mówi" - podkreślił.

Radziwiłł wskazał, że jednym z jego priorytetów jest opracowanie kompleksowej strategii dla pielęgniarstwa. "Strategia ta musi uwzględniać potrzeby pielęgniarek, ale także pamiętać i uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne i przepisy legislacyjne i przede wszystkim mieć na uwadze jedno - pracujemy dla pacjenta, to jest najważniejsze" - powiedział. Podkreślił, że resort jest otwarty na dialog ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.

"Przed nami jest wiele pracy, ale wierzę, że mamy wspólny cel, co do tego nie mam wątpliwości. Tym celem jest przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów i wysoka jakość opieki zdrowotnej. To są dwa cele, którym muszą być absolutnie podporządkowane wszystkie nasze zadania. Chociaż oczywiście ważne jest również godne taktowanie wszystkich pracowników służby zdrowia, w tym także pielęgniarek i położnych" - powiedział Radziwiłł.

Minister podkreślał, że z wykonywaniem zawodów medycznych wiąże się powołanie i pasja. Powiedział, że praca pielęgniarek i położnych jest doceniana przez pacjentów, o czym świadczą m.in. wysokie miejsca w rankingach prestiżu różnych zawodów. Wskazał, że dzieje się tak dzięki zaangażowaniu pielęgniarek w codzienną pracę, a także dzięki rozwojowi nauk z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa.

Kongres Pielęgniarek Polskich organizowany jest od 1993 r., średnio co dwa lata. Tegoroczny, trzydniowy kongres organizuje Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie we współpracy z Wydziałem Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas kongresu prezentowany jest m.in. przegląd najnowszych wyników badań w pielęgniarstwie oraz rekomendacje dotyczące standardów praktyki i zarządzania opieką pielęgniarską.