Większość leków ma tańsze odpowiedniki, które nie powodują różnicy terapeutycznej, ponieważ zawierają tę samą substancję czynną.
Farmaceuta wydający lek refundowany lub inny preparat medyczny ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten przepisany na recepcie (lek o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym), również objętego refundacją, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie.
O tym, czy w aptece zostanie wydany lek przepisany na recepcie, czy jego odpowiednik, decyduje pacjent. Nie może jednak żądać tańszego, gdy lekarz umieścił na druku recepty adnotację „nie zamieniać”. Pacjent ma też prawo poprosić aptekarza o wydanie leku droższego niż ten, który jest przepisany na recepcie. Wówczas powinien otrzymać go na zasadach odpłatności wynikających z refundacji.
Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl) (Informator o Lekach) można sprawdzić, ile zapłacimy za przepisany lek lub jego odpowiednik, są tam także aktualne ceny detaliczne, limity finansowania oraz opłaty.