Terminy ważności recepty zależą od rodzaju zapisanego na niej leku. Podstawowy to 30 dni od daty jej wystawienia lub od wyznaczonej daty realizacji, jeśli taka została określona na recepcie.
Trzeba pamiętać, że 30 dni to nie miesiąc, bo ich długość jest różna. Nie można także uwzględniać wyłącznie dni roboczych, omijając święta albo weekendy. Są to 30 dni kalendarzowe. Do obliczenia czasu realizacji recept stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Zatem termin jej ważności biegnie od następnego dnia po wystawieniu. Wrzesień ma 30 dni, więc receptę wystawioną 15. dnia tego miesiąca wykupimy jeszcze 15 października, ale receptę z 15 października zrealizujemy już tylko do 14 listopada, gdyż październik ma 31 dni. Trzeba także pamiętać o tym, że może być brak danego leku w aptece (lub nie w takiej ilości, jaka jest nam potrzebna). Jeśli apteka zamówi brakujące opakowanie i po odbiór przyjdziemy następnego dnia, recepta straci ważność. Nie można bowiem zapłacić za lek, którego „nie widzi komputer”, lecz dopiero wtedy, gdy jest wydawany. Również 30 dni mamy na zrealizowanie recepty na lek recepturowy, czyli robiony.
Recepta na antybiotyki stosowane doustnie oraz w postaci zastrzyków ważna jest jednak tylko 7 dni. Natomiast jeśli antybiotyk ma postać maści, płynu lub kropli, nadal obowiązuje termin 30-dniowy.
Kolejną grupą są leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy. Recepta na nie jest ważna 120 dni od daty wystawienia, natomiast 90 dni – na preparaty immunologiczne dla indywidualnego pacjenta.
Podstawa prawna
Par. 8 ust. 3, par. 17 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 63). Art. 111 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 293).