Nowe regulacje nakazujące poddanie ocenie planów placówek medycznych mogą zostać przyjęte przez Senat jeszcze w tym tygodniu. Wczoraj członkowie komisji zdrowia i komisji samorządu terytorialnego zaakceptowali bez poprawek projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo zdrowia chce, by nowe rozwiązania obowiązywały już od września.
Nowelizacja zmienia zasady oceny nowych inwestycji w ochronie zdrowia i wprowadza instrument oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia (IOWISZ). Dzięki temu publiczne i unijne pieniądze mają być wydawane racjonalniej. Ocenie podlegać będą wszystkie inwestycje ubiegające się o unijne dofinansowanie. W przypadku zaś, gdy chodzić będzie o inne pieniądze, np. samorządu lokalnego czy prywatnego inwestora weryfikowane będą (zgodnie z zapisami ustawy także sprzed nowelizacji) plany inwestycji, które w przyszłości będą podstawą do ubiegania się o publiczne kontrakty na leczenie. W tym przypadku jednak nie każdy z nich będzie oceniany, a jedynie te obejmujące wydatki na poziomie 2 mln zł dla poradni specjalistycznych i 3 mln zł dla szpitali (kwoty te liczone będą w perspektywie dwóch lat). Projekty opiniować będą wojewodowie w oparciu m.in. o lokalne priorytety dla zdrowia oraz mapy potrzeb zdrowotnych. Pomysł chwalili przedsiębiorcy, ale nie podobał się części samorządowców. Nie chcą oni, by o tym, czy mogą wydatkować pieniądze decydował powoływany przez rząd wojewoda.
– Dzięki IOWISZ-owi poziom racjonalności i przejrzystości podejmowania decyzji o inwestycjach w ochronie zdrowia będzie o wiele wyższy niż bez tego systemu – przekonywał w Senacie wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. Część senatorów podnosiła jednak argumenty, że mapy potrzeb zdrowotnych, które przygotował resort zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej, nie są doskonałe. A to wpłynąć może na inwestycje. Ministerstwo zdrowia przewiduje jednak, że informacje o zasobach ochrony zdrowia zawarte w mapach będą aktualizowane.
W konsultacjach jest już projekt rozporządzenia do nowelizacji, która jest obecnie w Senacie. Zawarto w nim zestaw pytań odpowiadających różnorodnym priorytetom istotnym z perspektywy systemu ochrony zdrowia – jak zmiany demograficzne, potrzeby pacjentów i ich rodzin czy dostępność kadr medycznych.