Organizatorzy protestu muszą go zorganizować tak, by sprostać nawet potencjalnym oczekiwaniom pacjentów. Choćby dotyczyły one tylko udostępnienia dokumentacji medycznej.
Do takich wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z 22 lipca uznał, że zamknięcie placówki na czas protestu personelu medycznego jest naruszeniem zbiorowych praw pacjentów. – Świadczy o nim przede wszystkim to, że każdy, kto mógłby potencjalnie wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej, nie mógłby uzyskać żądanych informacji w czasie strajku – stwierdziła sędzia Barbara Adamiak. – Prawo do ochrony życia i zdrowia jest prawem konstytucyjnie chronionym, a organizatorzy strajku powinni tak go zaplanować, żeby nie naruszać praw chorych – dodała.
Walczyli o kontrakt