Rząd przyjął wczoraj dwa ważne projekty dotyczące opieki medycznej. Pierwszy cofa rewolucję Ewy Kopacz, zgodnie z którą medycy nie odbywaliby już w ramach nauki staży. Drugi porządkuje kwestie inwestycji – tak by placówki np. nie dublowały zakupów, wydając nie do końca racjonalnie fundusze unijne.
Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zakłada przywrócenie stażu podyplomowego. Chodzi o roczne kształcenie praktyczne absolwentów studiów medycznych, w czasie którego mają oni okazję sprawdzić, jak w praktyce wygląda praca z pacjentem. Ewa Kopacz, likwidując staże, przekonywała, że dzięki temu medycy szybciej będą trafiać na rynek pracy. A do praktycznej nauki zawodu za unijne pieniądze zaczęto budować specjalne centra symulacji z fantomami. Obowiązek odbycia stażu zostanie przywrócony od nowego roku.
Rząd przyjął też nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jej podstawowym celem jest zapewnienie przejrzystego i racjonalnego procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Wprowadza się m.in. konieczność uzyskania opinii wojewody przy ubieganiu się o unijne fundusze. Ocena wniosków ma być prostsza i wymagać mniej biurokracji dzięki planowanemu nowemu rozwiązaniu IT – Instrumentowi Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ). Jest to szczególnie ważne, bo w aktualnej perspektywie finansowej do 2020 r. na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości ok. 12 mld zł.
– Rozwiązania dotyczące uporządkowania inwestycji były bardzo potrzebne. Placówki np. kupowały sprzęt medyczny i wywierały presję na NFZ, by finansował jego wykorzystanie, choć nie zawsze był on potrzebny, ponieważ np. inny szpital w regionie już zabezpieczał wszystkie potrzeby w danym zakresie – mówi Małgorzata Sobotka-Gałązka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, wiceprzewodnicząca Rady NFZ. I podkreśla, że polskiego systemu ochrony zdrowia nie stać na takie marnotrawstwo zarówno w zakresie zakupu sprzętu, jak i rozdrabniania kontraktów medycznych oraz zasobów kadrowych. A racjonalizacja w tych obszarach może być bardzo korzystna i dla pacjentów, i dla placówek medycznych.
Etap legislacyjny
Rząd przyjął projekty