Osoby, które skończyły 65 lat, mogą otrzymać receptę na bezpłatne leki. Jednak uprawnieni do wystawienia recepty S są tylko niektórzy pracownicy ochrony zdrowia. Do kogo zatem się udać, aby otrzymać darmowe medykamenty? Leki na które schorzenia można dostać bezpłatnie?

Z jednej strony lista leków 65+ została rozszerzona o wiele pozycji, z drugiej zaś – jak zgłaszają pacjenci, lekarze, farmaceuci oraz wiele organizacji ich zrzeszających – są problemy z uzyskaniem recept na bezpłatne leki, które wynikają między innymi z ograniczonego dostępu do pracowników ochrony zdrowia uprawnionych do wystawiania tychże recept.

Kto może wystawić receptę S?

Jak informuje strona gov.pl, przepisać bezpłatne leki, czyli wystawić receptę "S", mogą następujący pracownicy ochrony zdrowia:

 • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), którzy mają umowę z NFZ
 • lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym – po spełnieniu dodatkowych warunków
 • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ
 • lekarz dowolnej specjalności, który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania. Może wystawić receptę dla siebie lub małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Ważne

Na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” musi pojawić się litera S. Jeśli jej nie ma, nie otrzymamy leku za darmo. Farmaceuta nie może niczego dopisać, dlatego warto jeszcze raz sprawdzić w gabinecie lekarskim, czy na naszej recepcie jest litera S.

Kto może skorzystać z bezpłatnych leków 65+?

Do uzyskania recepty na bezpłatne leki uprawnione są następujące grupy:

 • osoby, które skończyły 65 lat
 • osoby, których potrzebny lek znajduje się w wykazie "D1" lub "D2" refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia
 • osoby mające rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją

Co jest na liście bezpłatnych leków 65+?

Listę bezpłatnych leków dla osób 65+ można sprawdzić na stronie Ministerstwa Zdrowia, na telefonie w aplikacji mojeIKP, na Internetowym Koncie Pacjenta. W wykazie znajdują się m.in. leki:

 • okulistyczne,
 • przeciwhistaminowe,
 • stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych,
 • przeciwpasożytnicze,
 • stosowane w chorobie Parkinsona,
 • stosowane w terapii hormonalnej,
 • cytostatyki,
 • szczepionki (np. na grypę),
 • przeciwwirusowe,
 • na gruźlicę,
 • przeciwgrzybicze,
 • przeciwbakteryjne,
 • hormony trzustki,
 • stosowane w chorobach tarczycy,
 • kortykosteroidy,
 • przeciwdrgawkowe,
 • przeciwbólowe,
 • przeciw dnie moczanowej,
 • przeciwzapalne i przeciwreumatyczne,
 • immunostymulujące,
 • urologiczne
 • ginekologicznei inne.