Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić bezwzględny zakaz umieszczania kobiet po poronieniu w salach szpitalnych razem z ciężarnymi bądź kobietami w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka. Tak wynika z odpowiedzi na pytanie Magdaleny Filipek-Sobczak, poseł PiS (interpelacja nr 2767).

– Pragnę zwrócić uwagę na trud i cierpienie, jakich doświadczają kobiety na oddziałach patologii ciąży w niektórych szpitalach na terenie całego kraju. Nierzadko dochodzi do sytuacji, gdzie na jednej sali przebywają kobiety, które oczekują porodu i z przyczyn zdrowotnych są pod stałą opieką medyczną, oraz kobiety, które utraciły ciążę lub muszą ją zakończyć z powodów medycznych – wskazuje posłanka. Wyjaśnia, że kobiety, które utraciły ciążę, znajdują się w dużo gorszym stanie psychicznym, niż te, które mają szansę tę ciążę donosić i cieszą się na poród.

– Przebywanie w jednym pomieszczeniu wraz z kobietami w trakcie ciąży, które są podłączone pod urządzenia monitorujące stan zdrowia, m.in. bicie serca, stanowi dla nich ogromne obciążenie psychiczne i sprawia, że jest to trudne do wytrzymania. Taka sytuacja odbija się negatywnie również na osobach oczekujących dziecka, które często muszą przeżywać traumę wraz z kobietami, które dziecko utraciły, co znacznie potęguje ich poczucie zagrożenia i stanowi dodatkowe, zupełnie niepotrzebne obciążenie psychiczne – uzupełnia, pytając, czy Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić rozwiązania, dzięki którym kobiety na oddziałach patologii ciąży, które utraciły dziecko, nie będą zmuszone do przebywania w jednym pomieszczeniu wraz z kobietami, które są w ciąży.

Resort odpowiedział, że już obecnie, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1324), kobiety w sytuacji szczególnej, jak np. poronienie, powinny zostać jak najszybciej otoczone wsparciem psychologicznym oraz odpowiednią do ich stanu zdrowia i potrzeb opieką zdrowotną.

– Aktualnie przepisy standardu organizacyjnego precyzują, że kobiety w sytuacji szczególnej nie umieszcza się w sali razem z kobietami w okresie ciąży, bądź w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka. Bez względu na to ministerstwo podczas najbliższej nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej będzie starało się wprowadzić bezwzględny zakaz umieszczania kobiet po poronieniu lub martwym urodzeniu w salach szpitalnych razem z kobietami w okresie ciąży bądź w połogu, których poród zakończył się szczęśliwym rozwiązaniem – informuje Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia.

W ocenie MZ zagwarantowanie warunków do jak najszybszej rekonwalescencji, które zapobiegają pogłębianiu ich traumy, jest niezbędne.

– Kobiety mają prawo do profesjonalnej opieki, uwzględniającej poszanowanie ich uczuć i godności w tym ważnym dla nich i ich rodzin czasie, a realizacja tych praw musi się stać powszechnym standardem – zaznacza wiceminister.

Dodaje, że w przypadku obserwowanego corocznego spadku liczby urodzeń wypełnienie tego warunku nie powinno stanowić problemu dla zarządzających podmiotami leczniczymi. ©℗