Do 150 tys. zł odszkodowania dostanie pacjent, który w wyniku złego leczenia doznał uszczerbku na zdrowiu. Z kolei za pogorszenie jakości życia i uciążliwe leczenie otrzyma maksymalnie po 75 tys. zł. To o połowę więcej, niż pierwotnie proponował resort zdrowia.

Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 10 czerwca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta, które czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

O odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych (FKZM) mogą się ubiegać osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu. W przypadku śmierci pacjenta o rekompensatę mogą się ubiegać członkowie jego rodziny. Co ważne, uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej. Podstawowym warunkiem pozytywnej decyzji jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

Przepisy o FKZM obowiązują od ubiegłego roku. Nadal jednak nie wypłacono z niego ani złotówki. Powód? Aż do tej pory nie wydano rozporządzenia, które określa wysokość świadczeń kompensacyjnych, jakie może uzyskać poszkodowana osoba. Zarówno organizacje lekarskie, pacjenckie, jak i rzecznik praw pacjenta skrytykowali projekt przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia. Wskazując, że proponowane kwoty odszkodowań są za niskie. Resort zdecydował się na ich podwyższenie.

Z najnowszej wersji rozporządzenia wynika, że w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia rzecznik praw pacjenta, który zajmie się rozpatrywaniem wniosków o rekompensaty, będzie zobowiązany do uwzględnienia charakteru następstw zdrowotnych oraz stopnia dolegliwości wynikających ze zdarzenia medycznego. Weźmie pod uwagę uciążliwość leczenia, uszczerbek na zdrowiu i pogorszenie jakości życia. Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie będzie mogła być wyższa niż 150 tys. zł, a w odniesieniu do uciążliwości leczenia oraz pogorszenia jakości życia – maksymalnie wyniesie po 75 tys. zł.

Resort zdrowia zdecydował się też na podwyższenie kwot za poszczególne niepożądane zdarzenia medyczne. Przykładowo w przypadku całkowitej utraty ręki odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wyniesie 40 tys. zł (wcześniej ministerstwo proponowało 35 tys. zł), a za utratę stopy 30 tys. zł (wcześniej 25 tys. zł). Wyższe będą też świadczenia dla krewnych w przypadku śmierci pacjenta (patrz: infografika). ©℗

ikona lupy />
Odszkodowanie za złe leczenie / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe