Program Kongresu Wyzwań Zdrowotnych powstał w procesie szerokich konsultacji ze wszystkimi branżowymi środowiskami.

nieznane

Zmiana u steru władzy na szczeblu centralnym oraz toczące się kampanie przed wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego nadają szczególną rangę dziewiątej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który 7 i 8 marca 2024 r. odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

– Będzie to doskonała przestrzeń, by połączyć ze sobą te różne rzeczywistości i perspektywy – mówi Paulina Gumowska, redaktorka naczelna portalu i magazynu „Rynek Zdrowia“, współorganizatora imprezy. – Niezależnie od rozstrzygnięć politycznych ochrona zdrowia potrzebuje stabilności. Podczas HCC bardzo mocno chcemy akcentować rolę menedżerów w procesie tej ciągłej zmiany, bo to oni dziś dają gwarancję rozwoju i kontynuacji i to oni niosą na swoich plecach odpowiedzialność za realizację reform – dodaje.

– W opiniotwórczym i eksperckim gronie porozmawiamy o tym, co aktualne i ważne dla środowiska, ale też wskażemy kierunki koniecznych zmian. Pokazywanie perspektywy wielu stron tworzących system ochrony zdrowia i otwartość na różne wizje oraz argumenty to naszym zdaniem gwarant wysokiej jakości debaty – w ten sposób tworzymy kongres od początku – tłumaczy Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, od dziewięciu lat organizującej Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Jak podkreśla, wartością tego wydarzenia jest szerokie dotarcie do osób zainteresowanych. – Rozmawiamy w gronie kilku tysięcy uczestników, a co roku retransmisje z sesji ogląda kilkaset tysięcy osób.

W tegorocznej edycji w ponad 50 sesjach wezmą udział m.in.: wybitni specjaliści kilkunastu dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, polityki, samorządów, gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego i rynku ubezpieczeniowego oraz organizacji pozarządowych. Program powstał po konsultacji ze wszystkimi środowiskami ochrony zdrowia. Wśród ścieżek tematycznych znalazły się m.in.: funkcjonowanie systemu, zdrowie publiczne, system oczami medyków, e-zdrowie i innowacje, leczenie w wybranych jednostkach chorobowych, ubezpieczenia; rynek farmaceutyczny a system.

„Liderzy zmian. To oni budują przyszłość ochrony zdrowia w Polsce” – pod tym tytułem w sesji otwarcia uczestnicy zastanowią się, kto naprawdę zarządza systemem zdrowia, kto odpowiada za jego wyniki i jak zbudować jego stabilność.

Systemowe rozwiązania będą rozważane w wielu ujęciach. Z perspektywy dyrektorów placówek, roli menedżerów czy źródeł finansowania. Ważnym dyskutowanym zagadnieniem będzie kształcenie lekarzy i kadry zarządzającej w ochronie zdrowia.

O zdrowiu, podobnie jak o innych dziedzinach życia, nie można dziś rozmawiać bez uwzględnienia postępu technologicznego. Dlatego, podobnie jak w poprzednich latach, wiele miejsca zarezerwowano tematyce e-zdrowia i innowacji.

Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych tradycyjnie już towarzyszyć będą gale podsumowujące konkursy branżowe: Zdrowy Samorząd, Kobieta Rynku Zdrowia oraz Start-Up-Med. Zostaną również wręczone nagrody Animus Fortis (Mężny Duch), honorujące osoby i instytucje mające szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Debaty, wykłady i prezentacje będą dostępne stacjonarnie i online. ©℗