Jeszcze w tym tygodniu Senat powinien przyjąć ustawę o darmowych lekach dla seniorów, wczoraj zaczął nad nią prace. Z kolei resort zdrowia skierował do konsultacji projekt pierwszego aktu wykonawczego do nowych przepisów.
ikona lupy />
Nielegalne leki można bez problemu dostać w Internecie / Inne
Zgodnie z ustawą osoby po 75. roku życia od września będą miały prawo do bezpłatnych leków wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Pierwszą taką listę minister ma ustalić najpóźniej 1 września. Bezpłatne medykamenty będą mogli przepisywać lekarz lub niektóre pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. W tym roku na dopłaty do leków budżet państwa ma zarezerwowane 125 mln zł. W przyszłym – ok. 560 mln zł. Przy czym budżet państwa będzie przekazywał na nie dotacje NFZ w miesięcznych transzach.
Z kolei skierowane do konsultacji rozporządzenie w sprawie trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia będzie regulować zasady rozliczania kosztu specyfików wydawanych w ramach programu oraz sprawozdawanie tego, do kogo trafiły.
Niewyjaśniona pozostaje kwestia, jakie leki będą za darmo. Na etapie prac w parlamencie o wskazanie ich lub choćby kryteriów ich wyboru apelowali opozycja i eksperci. Ponadto wskazano potrzebę określenia trybu, w jakim leki dostaną kategorię „S” – czyli leku darmowego dla seniorów. Czy będzie to np. osobna decyzja refundacyjna dla każdego z nich?
Etap legislacyjny
Projekt wpłynął do Sejmu