Jak się dowiedział DGP, Dr Roman Topór-Mądry, specjalista w zakresie zdrowia publicznego i epidemiologii został zwolniony ze stanowiska szefa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Powody zwolnienia nie są jeszcze znane.

Resort zdrowia potwierdził informację - Minister Zdrowia Katarzyna Sójka odwołała dr Romana Topora-Mądrego z funkcji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Topór-Mądry funkcję prezesa AOTMiT objął w 8 listopada 2017 r.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji powstała w 2005 roku. Pierwsze rekomendacje wydała w 2007 roku. Do jej zadań należy m.in. opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywanie analiz weryfikacyjnych w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odpowiada także za wydawanie rekomendacji w zakresie zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania.

Roman Topór-Mądry to lekarz, dr nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego i epidemiolog. Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych są czynniki ryzyka chorób układu krążenia, choroby dementywne, cukrzyca, nowotwory piersi i jelita grubego, a także rozwój metodologii badań naukowych. Zainteresowany jest także wykorzystaniem informatyki w kształceniu lekarzy oraz poprawą jakości opieki zdrowotnej. Był uczestnikiem i koordynatorem licznych projektów naukowych, pracował w zespołach doradczych m.in. Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego.