Od 1 listopada 2023 roku zmienią się zasady wykupowania leków na receptę. Zmiany dotkną przede wszystkim pacjentów stosujących długotrwałe terapie. System realizacji recept zostanie ograniczony. Kolejną porcję leków będzie można wykupić po upływie 90 dni. Już za kilka miesięcy czekają nas kolejne zmiany w realizacji recept.

Kupowanie leków na receptę będzie podlegało ograniczeniom. Zmiany dotkną wielu pacjentów, zwłaszcza tych przyjmujących leki na stałe. Nowe zasady wystawiania i realizacji recept to efekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zmiany w realizacji recept wprowadzane są w trzech etapach. Kolejne nowości wchodzą w życie po kolei od:

  • 21 września 2023 r.
  • 1 listopada 2023 r.
  • 1 marca 2024 r.

Recepty na leki. Jakie nowości od 21 września 2023 r.?

W przypadku realizacji recepty elektronicznej, od 21 września 2023 r., pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do 120-dniowego okresu stosowania, niezależnie od tego, kiedy recepta została wystawiona i na jaki okres.

Zmiany w realizacji recept od 21 września. Co to oznacza w praktyce?

  • To znaczy, że farmaceuta jest uprawniony do wydania pacjentowi maksymalnie ilość leku niezbędną pacjentowi na 120-dniowy okres stosowania, zarówno w przypadku recept realizowanych po raz pierwszy, jak i recept, których realizację rozpoczęto przed 21 września 2023 r.
  • Nie ma znaczenia czy pacjent tę receptę będzie realizował jednorazowo czy częściami.

Leki na receptę. Zmiany od 1 listopada 2023 r.

Od 1 listopada 2023 r. zacznie obowiązywać zasada, zgodnie z którą w przypadku, gdy na recepcie przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania, pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę.

Ministerstwo Zdrowia precyzuje też, że zarówno w odniesieniu do recept, których realizacje rozpoczęto przed 1 listopada 2023 jak i recept, których realizację rozpoczęto od 1 listopada 2023 r. stosuje się następującą regułę:

Po 1 listopada 2023 należy pacjentowi wydać leki na maksymalnie 120-dniowy okres terapii, a kolejna realizacja może nastąpić po ¾ tego okresu, czyli 90 dniach.

Zmiany w realizacji recept od 1 listopada. Co to oznacza w praktyce?

To znaczy, że od 1 listopada 2023 pacjentowi zostaną wydane leki na maksymalnie 120-dniowy okres terapii. Kolejną partię leków będzie mógł zrealizować dopiero po trzech miesiącach, czyli 90 dniach.

Zmiany w kupowaniu leków na receptę [od 1 marca 2024 r.]

Najpóźniej od 1 marca 2024 r. zacznie obowiązywać zasada głosząca, że:

Obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Zmiany w realizacji recept od 1 marca. Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że system teleinformatyczny najpóźniej 1 marca 2024 r. przejmie zadania prowadzenia automatycznych obliczeń, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia dołoży wszelkich starań, aby system ten zaczął operacyjną pracę we wcześniejszym terminie.