Rada dziś wyraziła brak zaufania względem prezesa NFZ. Wniosek o odwołanie prezesa trafi do Ministerstwa Zdrowia – dowiedział się DGP i Tok FM.

Od wielu miesięcy pisaliśmy o niejasnościach związanych z przetargami informatycznymi. Z jednej strony zawirowania dotyczyły umów na cały system. Z drugiej od wielu miesięcy nie ma umowy na serwisowanie sprzętu. Niedługo ujawnimy więcej szczegółów.

Prezes Tadeusz Jędrzejczyk został wybrany jeszcze przez poprzednie kierownictwo MZ.

Minister zdrowia odwołuje Prezesa Funduszu po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Jakkolwiek opinia Rady nie jest wiążąca – to znaczy, że minister może się z nią zgodzić lub nie, to w tym wypadku, jako że wniosek ministra został zaopiniowany przez radę pozytywnie, Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk straci stanowisko. Decyzja pana ministra spowodowana jest utratą zaufania do Prezesa NFZ w zakresie jego zarządzania funduszem, na tym etapie za wcześnie jest by mówić o szczegółach – mówi rzeczniczka Milena Kruszewska.

Reklama

Jego miejsce prawdopodobnie przejmie jego zastępca, którego niedawno powołał minister zdrowia – Andrzej Jacyna, który jest odpowiedzialny za sprawy medyczne. Rzecznik NFZ nie komentuje sprawy.