Tymczasem wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas mówi, że trzeba stworzyć takie warunki polskim lekarzom, by nie chcieli wyjeżdżać z kraju. Możliwość specjalizacji, kształcenia podyplomowego i wyższych zarobków - w ocenie wiceministra - mogą zachęcić młodych lekarzy do pozostania.

Na niskie zarobki medyków ma wpływ niewystarczające finansowanie służby zdrowia, dlatego do zmiany istniejącej sytuacji potrzeba współpracy kilku resortów, między innymi finansów i nauki. Według ministra nauki, koszt wykształcenia lekarza na polskiej uczelni to około pół miliona złotych.