Resort zdrowia opowiada się za bezpłatnymi studiami medycznymi. Minister nauki Jarosław Gowin mówił ostatnio w radiowej Jedynce, że potrzebna jest dyskusja o bezpłatnych studiach medycznych i dużej emigracji absolwentów medycyny. Przekonywał, że problem istnieje, bo dziś Polska finansuje kształcenie kadr medycznych dużo bogatszym krajom Europy Zachodniej.

Tymczasem wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas mówi, że trzeba stworzyć takie warunki polskim lekarzom, by nie chcieli wyjeżdżać z kraju. Możliwość specjalizacji, kształcenia podyplomowego i wyższych zarobków - w ocenie wiceministra - mogą zachęcić młodych lekarzy do pozostania.

Na niskie zarobki medyków ma wpływ niewystarczające finansowanie służby zdrowia, dlatego do zmiany istniejącej sytuacji potrzeba współpracy kilku resortów, między innymi finansów i nauki. Według ministra nauki, koszt wykształcenia lekarza na polskiej uczelni to około pół miliona złotych.