W ocenie Rzecznika, konieczne jest uregulowanie tego ustawą, a nie - jak dotychczas - rozporządzeniem ministra zdrowia. Jak podkreśla zastępca RPO Krzysztof Olkowicz, nie chodzi o kwestionowanie potrzeby monitorowanie pacjentów, co może być czynione dla ich dobra.
Reklama

Rzecznik przypomina o tym, że - zgodnie z Konstytucją - wszelkie ograniczenia prawa i obowiązków obywateli muszą być uregulowane ustawowo, a nie aktem niższego rzędu. Jego zdaniem, stan obecny nie może być utrzymany, ponieważ narusza konstytucję. Krzysztof Olkowicz podkreśla, że również ze względu na rozwój technologii trzeba tę sprawę jak najszybciej uregulować.

Rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia o przyjrzenie się tej sytuacji i zaproponowanie projektu ustawy, która by regulowała monitorowanie pacjentów placówek psychiatrycznych.