Rzecznik przypomina o tym, że - zgodnie z Konstytucją - wszelkie ograniczenia prawa i obowiązków obywateli muszą być uregulowane ustawowo, a nie aktem niższego rzędu. Jego zdaniem, stan obecny nie może być utrzymany, ponieważ narusza konstytucję. Krzysztof Olkowicz podkreśla, że również ze względu na rozwój technologii trzeba tę sprawę jak najszybciej uregulować.

Rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia o przyjrzenie się tej sytuacji i zaproponowanie projektu ustawy, która by regulowała monitorowanie pacjentów placówek psychiatrycznych.