Od stycznia nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki i położne, które przeszły odpowiednie szkolenie, będą uprawnione do wypisywania recept z lekami i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Ustawodawca wprowadził jednak ograniczenie w ilości przepisywanych medykamentów. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2015r., poz. 1971) uprawniony pracownik służby zdrowia będzie mógł przepisać limitowaną ilość substancji leczniczej. Szczegółowe wielkości będą uzależnione od tego czy na recepcie będzie wskazany sposób dawkowania czy nie.

Pielęgniarki i położne nie wskazując sposobu dawkowania, w stosunku do jednego pacjenta będą mogły jednorazowo wystawić receptę na lek, wyrób medyczny oraz środek spożywczy refundowany:
- w ilości odpowiadającej dwóm najmniejszym opakowaniom tego produktu. Dotyczy to także środków sprowadzanych na zasadzie importu docelowego,
- 100 sztuk strzykawek do insuliny wraz z igłami,
- 100 sztuk pasków diagnostycznych.


Jeżeli na recepcie ujęty został sposób podawania leku, limit nie może przekroczyć 120-dniowej kuracji, zgodnie z wyliczeniami dawkowania.

Pielęgniarka i położna będą mogły wystawić nie więcej niż 4 recepty na następujące po sobie okresy 120-dniowe.