Od 1 stycznia 2016 r. tradycyjne L4 zostaną zastąpione przez elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Nie jest to równoznaczne, że znikną dotychczasowe papierowe L-4. Do dnia 31 grudnia 2017 r. lekarz będzie mógł wystawiać zwolnienia papierowe na dotychczasowych zasadach. Po tym terminie - od 1 stycznia 2017 r. - wystawiane będą wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Według danych ZUS za rok 2014 uwzględniających absencję chorobową, liczba orzeczeń lekarskich o niezdolności do pracy wyniosła ponad 17 mln. W tej statystyce nie ujęto zwolnień wystawianych z tytułu opieki nad dzieckiem lub wymagających opieki innych członków rodziny.

Przyjęte regulacje uszczelnienia procedury wydawania zwolnień lekarskich należy uznać za krok we właściwym kierunku. Korzystny dla pracodawcy i pracownika.

E-zwolnienia usprawnią procedurę wystawiania zwolnień lekarskich i ich przepływ miedzy lekarzem, ZUS i pracodawcą. Będą znacznie trudniejsze do sfałszowania
i zwiększą efektywność kontroli wystawiania i wykorzystania zwolnień lekarskich zarówno przez ZUS jaki i pracodawcę.

Obowiązki pracodawcy:

1. Do 31 grudnia 2015 r. założyć należy (bezpłatnie) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS swój profil informacyjny płatnika składek z danymi umożliwiający lekarzowi przesyłania e-zwolnień do ZUS, płatnika i ubezpieczonego .
2. E-zwolnienie wystawiane pracownikom otrzymają pracodawcy mający elektroniczny profil na PUE. Przedsiębiorcy opłacający składkę za nie więcej niż pięciu pracowników nie mają takiego obowiązku.

Żródło: BCC