Centralny rejestr dawców szpiku i krwi pępowinowej będzie prowadzony w postaci elektronicznej. W formie papierowej będą przechowywane jedynie wydruki dokumentacji dotyczące procedur doboru osób oddających szpik lub krew pępowinową.
Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 25 kwietnia 2006 r. w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej (Dz.U. nr 79, poz. 557). Dotychczas ta baza danych była prowadzona zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Zgodnie z projektem dokumenty w formie pisemnej będą gromadzić i aktualizować jedynie ośrodki dawców szpiku, ponieważ to one są odpowiedzialne za kontakty z nimi.
– Archiwizowanie papierowych kart w centralnym rejestrze nie jest zasadne z punktu widzenia ochrony danych osobowych – przekonuje Ministerstwo Zdrowia. Zwraca uwagę, że przy ciągle rosnących zasobach bazy dokumentacja w formie tradycyjnej musiałby zajmować bardzo dużą powierzchnię magazynową, co wiązałoby się z dużymi kosztami.
Rejestr funkcjonuje na podstawie ustawy z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2015 r. poz. 793). Działa od 2005 r. Są w nim gromadzone dane dawców szpiku i komórek krwi obwodowej, karty danych krwi pępowinowej oraz dokumentacja procedur doboru dawcy. Jest do niego zgłoszonych ponad 870 tys. potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia przekazany do konsultacji społecznych