Tak zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków. Ma wejść w życie 1 listopada 2015 r.

Jest to pierwszy akt regulujący te zagadnienia. – Proponowane przepisy spowodują konieczność dostosowania m.in. standardów dawstwa, pobierania, przetrzymywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do wspomagania prokreacji. Powinno to zmniejszyć liczbę powikłań i zdarzeń niepożądanych. Zwiększy również bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów – uzasadnia resort zdrowia.

Z projektu wynika też, że ośrodki wspomagania prokreacji będą poddawane audytowi systemu zapewniania jakości nie rzadziej niż co dwa lata. Jak tłumaczy Ministerstwo Zdrowia, nowe regulacje umożliwią pomiotom zajmującym się in vitro uczestniczenie w obrocie w tym zakresie na rynku UE.

Etap legislacyjny

Projekt w trakcie konsultacji