Zmianę zasad finansowania szczepień ochronnych przewiduje poselski projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm). Projekt wnieśli do laski marszałkowskiej posłowie Platformy Obywatelskiej.
Zgodnie z nim od 2017 r. za szczepionki przeznaczone do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych ma płacić NFZ. Jego wydatki zwiększą się o 81,6 mln zł – tyle obecnie przeznacza rocznie na ten cel resort zdrowia. Po zmianie prawa minister zdrowia ma finansować szczepionki jedynie osobom nieubezpieczonym.
Autorzy projektu argumentują, że zmiana pozytywnie wpłynie na dostępność szczepień, choćby z tego powodu, że NFZ ma 16-krotnie większy budżet niż minister. Ponadto finansowanie listy szczepień ustalanej przez głównego inspektora sanitarnego przestanie być uzależnione od zgody szefa resortu.
– Rozwiązanie takie zwiększy elastyczność w podejmowaniu decyzji o rozszerzeniu listy chorób objętych profilaktyką – argumentuje poseł Czesław Czechyra, przedstawiciel wnioskodawców.
Posłowie liczą, że dzięki tej zmianie program szczepień obowiązkowych będzie można sukcesywnie rozszerzać, w szczególności o bezpłatną szczepionkę przeciwko pneumokokom.
Profesor Ewa Bernatowska, wiceprzewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministerstwie Zdrowia, podkreśla, że zespół walczył o to od ośmiu lat. Tłumaczy, że w większości państw Unii Europejskiej te szczepienia są refundowane, chronią dzieci przed niebezpiecznymi zapaleniami opon mózgowych i płuc.
– Pneumokoki są najczęstszą przyczyną zapaleń płuc u dzieci do 5. roku życia – podkreśla Ewa Bernatowska.
Obecnie rodzice mogą zapewnić dziecku takie szczepienie na własny koszt. Trzy dawki, które podaje się w pierwszym roku życia malucha, kosztują ok. 1 tys. zł. Za darmo szczepi się tylko dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi, m.in. z wadami ośrodkowego układu nerwowego, zakażone HIV oraz wcześniaki.
Zmiana zasad finansowania szczepień ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., aby NFZ mógł ją w przyszłym roku uwzględnić w planie finansowym na następny rok. Wysokość środków potrzebnych na ten cel NFZ określi na podstawie szacunku kosztów, który minister zdrowia ma przekazać funduszowi najpóźniej do 30 kwietnia 2016 r.
Etap legislacyjny
Poselski projekt nowelizacji skierowany do laski marszałkowskiej