Zmianę zasad finansowania szczepień ochronnych przewiduje poselski projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm). Projekt wnieśli do laski marszałkowskiej posłowie Platformy Obywatelskiej.
Zgodnie z nim od 2017 r. za szczepionki przeznaczone do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych ma płacić NFZ. Jego wydatki zwiększą się o 81,6 mln zł – tyle obecnie przeznacza rocznie na ten cel resort zdrowia. Po zmianie prawa minister zdrowia ma finansować szczepionki jedynie osobom nieubezpieczonym.
Autorzy projektu argumentują, że zmiana pozytywnie wpłynie na dostępność szczepień, choćby z tego powodu, że NFZ ma 16-krotnie większy budżet niż minister. Ponadto finansowanie listy szczepień ustalanej przez głównego inspektora sanitarnego przestanie być uzależnione od zgody szefa resortu.