Wykaz leków sprowadzanych do Polski w celu ratowania życia i zdrowia pacjentów zostanie wydłużony o nowe substancje – stosowane w leczeniu nowotworów.
Tak przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1520 ze zm.).
Projekt wprowadza zmiany w załączniku nr 2 tej regulacji, który określa wykaz leków sprowadzanych z zagranicy w trybie określonym w art. 4 prawa farmaceutycznego (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.). Chodzi o lekarstwa niezarejestrowane w Polsce, ale niezbędne dla ratowania życia i zdrowia pacjenta. Mogą one być sprowadzone z kraju, gdzie są dopuszczone do obrotu.
Do wykazu minister zdrowia chce dopisać trzy substancje, które są już refundowane, tylko w innej postaci. Czwarta zaś będzie miała poszerzone wskazania do zastosowania. Resort proponuje m.in., aby importem objąć etopozyd, ale w postaci soli, który nie jest dostępny w Polsce. Leki zawierające tę substancję od kwietnia znajdują się na liście produktów refundowanych przez NFZ w katalogu chemioterapii. Przy czym jest dotowana tylko w czystej formie, która jest trudno rozpuszczalna w wodzie. Tymczasem u części osób przyjmujących ten lek występują ciężkie reakcje nadwrażliwości, uniemożliwiające kontynuację leczenia. Substancja, która zostanie objęta importem, jest łatwo rozpuszczalną solą. Jej zastosowanie zmniejsza częstość reakcji alergicznych. Zgodnie z projektem poszerzony zostanie także zakres zastosowania melfalanu. Będzie on dostępny także dla chorych na raka siatkówki.
Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia przekazany do konsultacji społecznych