Wykaz leków sprowadzanych do Polski w celu ratowania życia i zdrowia pacjentów zostanie wydłużony o nowe substancje – stosowane w leczeniu nowotworów.
Tak przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1520 ze zm.).
Projekt wprowadza zmiany w załączniku nr 2 tej regulacji, który określa wykaz leków sprowadzanych z zagranicy w trybie określonym w art. 4 prawa farmaceutycznego (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.). Chodzi o lekarstwa niezarejestrowane w Polsce, ale niezbędne dla ratowania życia i zdrowia pacjenta. Mogą one być sprowadzone z kraju, gdzie są dopuszczone do obrotu.