Będą jednolite wzory dokumentacji medycznej, w tym książeczki zdrowia dziecka. Posłowie przegłosowali w piątek projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.). Książeczka zdrowia będzie jednolita pod względem formy i zawartych w niej treści dla całego kraju. Obecnie taki dokument obowiązuje tylko w niektórych oddziałach noworodkowych, nie jest też jednolity.

Zgodnie z nowelizacją książeczka będzie zewnętrznym dokumentem, stanowiącym własność rodzica. Zmiana ułatwi gromadzenie danych o przebiegu leczenia, szczepieniach,badaniach, zabiegach itp. Umożliwi także monitorowanie losów dziecka pod kątem zapewnienia mu właściwej opieki medycznej. Taką zmianę prawa zaproponowali posłowie PO, którzy w lutym wnieśli do laski marszałkowskiej stosowny projekt ustawy. O zainicjowanie prac nad takim dokumentem apelował Marek Michalak, rzecznik praw dziecka. Impulsem do tego był przypadek dziecka, które w stanie skrajnego wyczerpania trafiło do jednego z warszawskich szpitali, a matka nigdy wcześniej nie była z nim u lekarza, ponieważ była nieubezpieczona i bała się, że będzie musiała płacić za leczenie. W swoich wystąpieniach do ministra zdrowia RPD wskazywał, że zakres danych, jakie powinny znaleźć się w książeczce zdrowia dziecka, został wypracowany przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne i należy je wykorzystać.

Zgodnie z ustawą minister zdrowia został upoważniony do wydania rozporządzenia określającego wzór tego dokumentu. Ujednolicone mają być także inne dokumenty: karta przebiegu ciąży, karta obserwacji porodu, karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, karta medycznych czynności ratunkowych oraz karta medyczna lotniczego zespołu ratownictwa medycznego. Zdaniem autorów ustawy określenie wzorów tych dokumentów pozwoli na szybszy dostęp do informacji mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta i określenia sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia życia. Teraz nowelizacja ustawy trafi do Senatu. Wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: Nowelizacja uchwalona przez Sejm