W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano w poniedziałek zarządzenie o powołaniu zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży.

Powołanie tego gremium szef MZ Adam Niedzielski zapowiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Minister odniósł się na niej do śmierci 33-letniej kobiety, pani Doroty z Bochni, która w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła z powodu wstrząsu septycznego. Z dokumentacji medycznej wynika, że kilka godzin wcześniej, USG wykazało obumarcie płodu.

Minister stwierdził, że każda kobieta w Polsce w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo do przerwania ciąży. Te dwa warunki - jak mówił - powinny być traktowane rozłącznie. Zdrowie jest szeroko definiowane. Chodzi zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Minister apelował o nienakręcanie spirali negatywnych emocji oraz o wstrzemięźliwość w ocenach. Wskazał, by każdy, kto czuje się pokrzywdzony kontaktem z lekarzem czy też z placówką medyczną, kierował swoje kroki do Rzecznika Praw Pacjenta.

Szef MZ stwierdził, że powołanie zespołu ds. opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży to kolejny krok, aby lepiej zadbać o bezpieczeństwo pacjentki. W składzie zespołu – jak zapowiedział – będą eksperci: ginekologii, położnictwa, neonatologii, perinatologii i psychiatrii.

Do zadań zespołu – jak zapisano – należy opracowanie wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży.

Chodzi w szczególności o sposób oceny i potwierdzania przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży; o przesłanki konieczności zlecenia dodatkowych konsultacji medycznych, mających na celu określenie stanu zdrowia ciężarnej; o sposób postępowania z ciężarną w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia jej życia lub zdrowia; a także o materiały szkoleniowe dla pracowników medycznych oddziałów ginekologiczno-położniczych.

Zgodnie z zarządzeniem w składzie zespołu znaleźli się m.in. konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii; konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii; konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii; konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii; kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik Zakładu Szkolenia Biegłych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zastępca dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta i zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia.

Pierwsze posiedzenie zespołu ma być zwoływane przez przewodniczącego gremium, nie później niż w terminie 14 dni od wejścia w życie zarządzenia, co nastąpi z dniem następującym po publikacji.

Zgodnie z zarządzeniem, przewodniczący ma przedłożyć ministrowi zdrowia projekt wytycznych nie później niż w terminie do 12 września 2023 r.

Zgodnie z prawem, dokonanie aborcji w Polsce jest możliwe w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo). (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ ann/