Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy realizuje programy społeczne w zakresie profilaktyki chorób oraz promocji zdrowia takie jak: programy szczepień ochronnych, monitorowanie sytuacji zdrowotnej ludności czy edukacja w zakresie profilaktyki chorób dietozależnych.

Instytut prowadzi portal informacyjno-edukacyjny szczepienia.info oraz jego kanały społecznościowe, które są wiarygodnymi źródłami informacji na temat szczepień. Działania prowadzone na portalu oraz w kanałach społecznościowych mają przeciwdziałać dezinformacji o szczepieniach wśród rodziców i pacjentów.

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej edukujemy Polaków w zakresie zdrowego żywienia i stylu życia. Mamy świadomość, że trwała zmiana nawyków żywieniowych oraz regularna aktywność fizyczna jest podstawą prewencji i istotnym elementem leczenia chorób dietozależnych. Centrum Dietetyczne Online, to część projektu ukierunkowane na profilaktykę otyłości i jej powikłań. To również jedyna w Polsce internetowa platforma, gdzie nasi eksperci udzielają bezpłatnych konsultacji dietetycznych, psychodietetycznych i dotyczących aktywności fizycznej.

Jednym z ważniejszych działań podjętych przez Instytut w zakresie profilaktyki było stworzenie systemu ProfiBaza, który gromadzi i przetwarza informacje na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób Umożliwia to podejmowanie racjonalnych i opartych na dowodach decyzji, działań profilaktycznych, wzmacnia krajowy system ochrony zdrowia oraz umożliwia lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi.

Materiały prasowe