Ujednolicenie finansowania w ramach budżetu NFZ i wydłużenie programu pilotażowego do 31 marca br. to najważniejsze zmiany wynikające z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi lub z wtórnymi niedoborami odporności. Projekt właśnie trafił do konsultacji publicznych.

Pierwotne niedobory odporności mogą mieć podłoże genetyczne i zdarzają się średnio raz na 10 tys. urodzeń. Znacznie częściej spotykane są tzw. niedobory wtórne (czyli nabyte), które zwykle pojawiają się w następstwie różnych nowotworów, zaburzeń metabolicznych lub w konsekwencji różnych zakażeń (m.in. wirusem SARS-CoV-2).
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej placówki zajmujące się takimi osobami do połowy grudnia ub.r. mogły zgłaszać się do pilotażowego programu w zakresie monitorowania najmłodszych pacjentów, u których zdiagnozowano takie dolegliwości. Resort zdrowia podzielił go na trzy etapy. Faza organizacyjna dotyczy zakupu niezbędnych urządzeń. W dalszej kolejności wybrani realizatorzy programu mają wykorzystać do pomocy pacjentom przekazane im urządzenia. Na koniec przewidziano ewaluację, która pozwoli ocenić podjęte wcześniej działania. Z projektu rozporządzenia wynika, że na sfinalizowanie etapu organizacyjnego będzie więcej czasu. Realizację programu wydłużono o trzy miesiące (do końca marca 2023 r.).
– Zmiana ta pozwoli na dostosowanie czasu przewidzianego na przeprowadzenie działań w ramach etapu organizacji programu pilotażowego – wskazuje w uzasadnieniu MZ.
– Biorąc pod uwagę większe, niż oczekiwano, zainteresowanie realizacją programu pilotażowego ze strony świadczeniodawców oraz późniejsze w stosunku do planowanego wejście w życie rozporządzenia, konieczne jest wydłużenie etapu organizacji programu pilotażowego, co pozwoli na prawidłową realizację działań – zaznacza resort.
1,2 tys. dzieci i młodzieży z pierwotnymi lub z wtórnymi niedoborami odporności skorzysta z programu pilotażowego
Wprowadzono jeszcze inne ważne modyfikacje. W odniesieniu do sprzętu wielofunkcyjnego doprecyzowano, że chodzi m.in. o słuchawki i karty dźwiękowe dla lekarzy. Będzie je można wykorzystywać do cyfrowej rejestracji obrazów jamy ustnej, przewodu słuchowego oraz powierzchni skóry, a także do nagrań audio pochodzących z klatki piersiowej, serca, jamy brzusznej oraz rejestracji kaszlu u pacjentów.
Kwota, którą przewidziano na kupno innowacyjnych urządzeń pomocnych w leczeniu osób zmagających się z tymi chorobami, nie może przekroczyć 53 650 zł brutto. Na zakup wyposażenia dodatkowego przeznaczono maksymalnie 1613,76 zł brutto.
„Późniejsze, niż zakładano, wejście w życie rozporządzenia uniemożliwiło zawarcie umów na realizację programu pilotażowego i wykorzystanie środków przeznaczonych na zakup innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych, które miały zostać przekazane w 2022 r. przez ministra zdrowia do Funduszu w ramach dotacji celowej” – można przeczytać w ocenie skutków regulacji. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt trafił do konsultacji publicznych