Potwierdziły się informacje DGP o tym, że rząd przygotuje w drodze rozporządzenia Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Pierwszy taki dokument powstanie nie później niż do 1 sierpnia 2016 r., kolejne co 5 lat. Tak wynika z projektu ustawy o zdrowiu publicznym, który w sobotę został przekazany do konsultacji społecznych.

Przy realizacji NPZ będą współpracować organy administracji rządowej, samorządy i organizacje pozarządowe. Ma nad tym czuwać rada ds. zdrowia publicznego. Rada ma także pełnić funkcje doradcze na rzecz pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego.
Zadania przewidziane w NPZ będą finansowane m.in. ze specjalnego Funduszu Zdrowia Publicznego. Z projektu regulacji wynika, że jego budżet będą stanowiły: 1 proc. wpływów z akcyzy na alkohol, 0,5 proc. z akcyzy na papierosy oraz 3 proc. środków pochodzących z dopłat w grach objętych monopolem państwa. Środki na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną będzie musiał zapewnić także NFZ. Co roku ma wydawać na ten cel co najmniej 1,5 proc. swojego budżetu przeznaczonego na świadczenia zdrowotne (w 2015 r. to kwota ok. 1 mld zł). Nowością jest, że z pieniędzy tych będą mogły korzystać samorządy – współfinansowane będą programy profilaktyki zdrowotnej realizowane przez gminy i powiaty.
Projekt określa także limity wydatków na zdrowie publiczne w kolejnych latach wskutek wejścia w życie nowych przepisów. Np. w 2016 r. budżet państwa przekaże na ten cel maksymalnie 61 mln zł, przy czym Fundusz Zdrowia Publicznego będzie w sumie dysponował kwotą 214 mln zł.
Ponadto nowa regulacja zakłada nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 226 ze zm.). Wprowadza do niej zakaz reklamowania przed, a także po programach dla dzieci środków spożywczych, w tym napojów, zawierających składniki, których nadmierne spożycie jest niewskazane ze względów zdrowotnych.
Ustawa ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji