Pandemia, inflacja, wojna i związane z tym zawirowania – to główne przyczyny nowelizacji uchwał dotyczących inwestycji w szpitalach klinicznych i instytutach podległych ministrowi zdrowia.

W ostatnich dniach do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisanych zostało sześć takich projektów, dotyczących placówek w Warszawie, Lublinie, Łodzi i Bydgoszczy. Modyfikacje w głównej mierze polegają na aktualizacji harmonogramów i urealnieniu kosztów.

Łódź

„Wprowadzone zmiany wynikają z sytuacji na rynku usług budowlanych, w tym wzrostu cen na usługi budowlane, a w związku z tym wzrostem nakładów inwestycyjnych” – tak resort tłumaczy konieczność aktualizacji programu „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”. W nowelizacji m.in. zwiększa się wartość inwestycji oraz nakłady uczelni i szpitala, wydłużony zostanie także okres jej realizacji (o dwa lata, do 2025 r.).

Lublin

Z podobnych przyczyn trzeba było skorygować plany określone w programie „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Tu także m.in. zwiększono nakłady oraz wydłużono okres realizacji, poza tym odstąpiono od jednego z punktów, którego nie udało się zrealizować, ponieważ nie znaleźli się chętni na zakup przeznaczonej na sprzedaż nieruchomości.

Warszawa – Narodowy Instytut Kardiologii

„Szereg nieprzewidzianych czynników zewnętrznych związanych z pandemią, mających istotny wpływ na terminową realizację zadań i pełne wykorzystanie środków finansowych” – tak z kolei są tłumaczone zmiany w programie „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”. Tu jednak nakłady korygowane są i w dół, i w górę – nie udało się bowiem zrealizować założonych planów, jest jednak szansa, żeby nadgonić to w kolejnych latach. Poza tym ograniczony ma być zakres programu, m.in. liczba zadań oraz powierzchnia objęta inwestycją.

Bydgoszcz

Analogiczne zmiany są potrzebne w programie „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”. I w tym przypadku nie zrealizowano planów w założonych terminach, konieczne więc były wsteczne korekty w dół i zwiększenie finansowania w kolejnych latach. Ze względu na niewystarczające nakłady po wzroście cen na rynku budowlanym zdecydowano też o ograniczeniu zakresu przedsięwzięcia – mniej pieniędzy przeznaczonych zostanie na modernizację istniejącego obiektu, a więcej na budowę nowego budynku.

Warszawa – Narodowy Instytut Onkologii

O trzy lata – do 2028 r., wydłużyć się ma realizacja programu „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”. W nim również zwiększone ma być finansowanie. Usunięty zostanie też rozdział dotyczący rozwoju NIO w zakresie terapii protonowej, ponieważ ma on dotyczyć kolejnego etapu realizacji rewitalizacji i rozbudowy.

Warszawa – Szpital Dzieciątka Jezus

Z kolei w programie „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus” zmienić ma się m.in. harmonogram prac – były one planowane na 2021 r., a w praktyce ruszyły dopiero w 2022 r.. Efektem tej inwestycji ma być budowa nowoczesnego obiektu szpitalnego i utworzenie w nim skonsolidowanego centrum transplantacyjnego, modernizacja i przebudowa budynków oraz infrastruktury (sieci, nawierzchnie asfaltowe, ciągi piesze i komunikacyjne). Przypomnijmy, że należący do WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus jest zlokalizowany w dużej mierze w starych budynkach, których stan techniczny oraz dostępność pozostawiają wiele do życzenia. ©℗