Takie rozwiązania ma wprowadzić projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej. Ma on regulować kwestie związane z systemem zarządzania kryzysowego, ochroną ludności i obroną cywilną, uzupełniając w tym zakresie obowiązującą już ustawę z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.).
Projekt zakłada m.in., że podmiotem odpowiedzialnym za ochronę ludności będzie premier, zaś w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister spraw wewnętrznych. Wprowadza również dwa stany podniesionej gotowości - pogotowia oraz zagrożenia (o wątpliwościach związanych z konstytucyjnością rozwiązań pisaliśmy w tekście „Komisarz stanu zagrożenia. Wojewoda wejdzie do samorządu, żeby zarządzić kryzysem”, DGP nr 178/2022).