Biopsja gruczołu krokowego, tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny możliwe będą również w znieczuleniu całkowitym – tak wynika z projektu nowych przepisów.

Mowa o projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), które zostało przekazane do konsultacji społecznych. Zakłada ono rozszerzenie koszyka refundowanych świadczeń z zakresu AOS o przezskórną biopsję gruczołu krokowego, tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny wykonywany w dożylnym znieczuleniu całkowitym.
W przypadku pierwszego z tych świadczeń celem jest ograniczenie bólu podczas badania. Jak podkreślają autorzy projektu, z doświadczeń pacjentów wynika, że mimo stosowania znieczulenia miejscowego badanie wiąże się często z dolegliwościami bólowymi. Z kolei zapewnienie znieczulenia dożylnego w ramach AOS (czyli w przychodni, bez konieczności hospitalizacji) pozwoli na wykonanie badania komfortowo i w sposób bezpieczny dla pacjenta. – Proponowana zmiana koresponduje z kierunkiem przyjętym w medycynie, zgodnie z którym ból i lęk towarzyszący badaniom diagnostycznym powinien być eliminowany – czytamy w uzasadnieniu.
O ile możliwość zastosowania znieczulenia ogólnego w przypadku biopsji gruczołu krokowego dotyczy wszystkich pacjentów, o tyle w przypadku tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego jest ono obwarowane kilkoma warunkami. Zgodnie z projektem kryterium zakwalifikowania do podania znieczulenia jest m.in. wiek (z zasady dzieci do 12. roku życia lub do 18. roku życia, jeśli u pacjenta dodatkowo rozpoznano zaburzenia hiperkinetyczne, czyli nadmierną ruchliwość lub aktywność uniemożliwiającą wytrzymanie w bezruchu podczas badania). Możliwość skorzystania ze znieczulenia dożylnego została przewidziana również w nasilonym przebiegu zaburzeń lękowych oraz braku współpracy z personelem spowodowanym nasileniem objawów zaburzeń psychicznych lub rozwojowych, m.in. chorobą Alzheimera, schizofrenią, epizodami maniakalnymi czy upośledzeniem umysłowym. Ostatnie wskazanie do zastosowania znieczulenia to zaburzenia ruchowe, jeśli ich nasilenie utrudnia przeprowadzenie badania (drżenia typu pląsawiczego lub parkinsonowskiego).
Autorzy projektu wyjaśniają, że w przypadku tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego drżenia, brak kontroli nad oddechem czy też brak możliwości pozostania w bezruchu sprzyjają powstawaniu tzw. artefaktów ruchowych. – W konsekwencji może to utrudniać postawienie prawidłowej diagnozy, spowodować konieczność powtórzenia badania z powodu nieczytelnych wyników oraz opóźnić podjęcie skutecznego leczenia – wliczają przedstawiciele resortu zdrowia.
Podkreślają również, że umożliwienie stosowania znieczulenia ogólnego w AOS przyczyni się również do zmniejszenia liczby niezasadnych hospitalizacji.
Szacunkowy koszt wprowadzenia planowanych zmian to ok. 6,65 mln zł w 2023 r.
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do konsultacji społecznych