Leczenie można zacząć po dokładnej diagnozie, a nie zawsze jest to możliwe.
W czwartek w resorcie zebrało się grono lekarzy i urzędników, by omówić najpilniejsze zmiany. Oto niektóre z nich.

Zielona karta