Obecnie największą popularnością cieszą się leki gotowe czyli takie, które w każdej chwili możemy kupić. Niestety zdarzają się przypadłości, które należy leczyć produktami o specjalnych parametrach, w świetle polskich przepisów noszą one nazwę leków recepturowych.

Artykuł 2 pkt 12 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 nr 45 poz. 271 z zm.) wyjaśnia, że są to produkty lecznicze sporządzone w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii.

Opisywany rodzaj leków może być sprzedawany w aptece ogólnodostępnej, ale nie musi. W miejscu, do którego udajemy się z receptą może na przykład nie być odpowiednich składników. Tym bardziej, że w stosunku do omawianej grupy specyfików funkcjonują następujące wymagania.

Lek recepturowy powinien być wydany:
• w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta
• w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej „wydać natychmiast” – w ciągu 4 godzin.

Nie powinien więc dziwić fakt, że nie wszędzie recepta będzie zrealizowana od razu. Ustawodawca zadbał jednak o interesy pacjentów i w artykule 95 ust. 3 Prawa farmaceutycznego nałożył na kierownika apteki obowiązek zapewnienia nabycia leku w prowadzonej przez niego aptece w terminie, który uzgodni z pacjentem.