Po sprzeciwie m.in. przedstawicieli samorządów i polityków ustawa o modernizacji szpitali zostanie drastycznie okrojona. Ze względu na duże zadłużenie szpitale miały zostać podzielone na cztery grupy, od A do D, zgodnie z ich sytuacją finansową, a ich restrukturyzacją miał zająć się specjalnie do tego powołany organ – Agencja Rozwoju Szpitali. Do lecznic w najtrudniejszej sytuacji mógł on wprowadzić zarząd komisaryczny lub pełnomocnika.
Nie będzie jednak ani agencji, ani odgórnego zarządzania. Nie będzie też wymogu posiadania przez zarządzających dyplomu MBA. Pozostaje podział na grupy w postaci publikowanej na stronach ministerstwa listy szpitali od A do D, ale zarządzający szpitalami nie będą musieli, tylko mogli skorzystać z możliwości restrukturyzacji połączonej z otrzymaniem środków na ten cel z Funduszu Restrukturyzacji. Jego budżet ma wynosić 2 do 3 mld zł rocznie. O pieniądze będzie można aplikować na podstawie konkursów, a żeby je otrzymać, konieczne będzie stworzenie planu restrukturyzacji.