Chodzi o nowelizację ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685), której założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zmiany dotyczą m.in. środków przymusu bezpośredniego w opiece psychiatrycznej.
Przypomnijmy, w sprawie pacjentów szpitali psychiatrycznych, wobec których są one stosowane, interweniował niedawno rzecznik praw obywatelskich. Z odpowiedzi resortu zdrowia wynikało, że pracuje nad zmianami w przepisach (pisaliśmy o tym w tekście „Szykują się zmiany w stosowaniu przymusu wobec chorych”, DGP nr 168/2022). I tak, zgodnie z postulatem RPO, nowelizacja zakłada wyposażenie pomieszczeń, w których przebywają osoby podlegające unieruchomieniu, w monitoring. Zaproponowano również zmiany w zakresie przesłanek do zastosowania przymusu bezpośredniego. Ma on odnosić się do poważnego zakłócania spokoju innych osób lub uniemożliwiania funkcjonowania podmiotu, w którym się one znajdują.