Do konsultacji społecznych został właśnie przekazany projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

POZ dla przewlekle chorych

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia poradnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mogły przejąć prowadzenie części pacjentów przewlekle chorych. Mowa o opiece koordynowanej związanej z leczeniem cukrzycy, wybranych chorób układu krążenia, układu oddechowego oraz chorób tarczycy.
Projekt przewiduje, że opieka koordynowana w POZ składać się będzie z pięciu elementów: porady kompleksowej, badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych (wykonywanych zdalnie w relacji pacjent-lekarz oraz lekarz POZ-lekarz specjalista), porad edukacyjnych (które mają na celu poszerzenie wiedzy pacjenta o chorobie i sposobach radzenia sobie z nią) oraz konsultacji dietetyków. Te mają polegać m.in. na opracowaniu indywidualnych zaleceń żywieniowych na podstawie analizy dietetycznej, wskazaniu popełnianych błędów i nauce ich eliminowania.